Voima Accountin kulta

Tilillä oleva kulta on 999.9 puhdasta kultaa.

Voiman harkot vastaavat Euroopan Unionin standardeja puhtaudesta ja merkinnöistä. Voima säilyttää 100 gramman ja 1 kilogramman harkkoja ja näissä kokoluokissa harkkoja voi myös nostaa. Harkot on valmistettu LBMA:n akkredoituissa jalostamoissa.

Puolueeton ja riippumaton Eurofins Labtium tarkistaa kullan 999.9 puhtauden puolivuosittain järjestettävien pistokokeiden yhteydessä satunnaisotannalla.

Voima Account -tileillä olevan kulta tarkastuslasketaan neljä kertaa vuodessa PriceWaterhouseCoopersin (PwC) toimesta.

Kullan alkuperä

Voima noudattaa vastuullisen tuotannon periaatteita ja sääntöjä. Hankimme suurimman osan kullasta LBMA:n akkredoituilta jalostamoilta, joilta vaaditaan hankintaketjun ja tuotannon täydellistä kontrollointia.

Voima pyrkii hankkimaan suurimman osan kullastaan kierrätettynä ja Pohjoismaiden kaivostuotannosta. Hankkimalla kierrätyskultaa Voima toimii vastuullisesti ympäristöä kohtaan, sillä kierrätyskullan käyttäminen vähentää kullan hankinnasta aiheutuvia kokonaispäästöjä.

Vuonna 2019 yli 25% kaikesta Voiman myymästä kullasta oli suomalaista kierrätyskultaa. Loput Voima hankki jalostamokumppaneiltaan.

Voiman hankintaosasto ostaa kultaa myös jälleenmyyjiltä, jotka toimivat välittäjinä yksityishenkilöiden ja Voiman välillä. Voima Miners hankkijaksi voit hakeutua lähettämällä viestin osoitteeseen miners@voimagold.com.

Turvallisuus

Kullan turvallisuutta valvotaan jatkuvasti ja se säilötään korkean turvaluokituksen holvissa.

Voiman tilat ovat ympäröity useilla suojamekanismeilla ja monimutkaisilla lukitus- ja kulunvalvonta ratkaisuilla. Holviin kulku on mahdollista vain useiden henkilöiden ja tiukkojen turvastandardien saumattomalla yhteistyöllä.

Kulta on vakuutettu vakuutusyhtiö Liberty Mutualin kautta.

Tarkastuslaskennan hoitaa kolmen kuukauden välein PriceWaterhouseCoopersin (PwC) riippumattomat tilintarkastajat.

Suomi

Suurin osa kullasta säilytetään Helsingissä. Vain pieni osa säilytetään Sveitsissä asiakkaidemme likviditeetin varmistamiseksi. Tässä muutama syy, miksi juuri Suomessa:

"Suomi on maailman vakain maa."
The Fund for Peace, Fragile States Index 2018

"Suomen poliisi ja sisäinen turvallisuus yhdessä ovat maailman toiseksi parhaimpia."
The International Police Science Association, World Internal Security and Police Index

"Suomessa on vähiten järjestäytynyttä rikollisuutta maailmassa." World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2018: Organised crime

"Suomessa on kolmanneksi vähiten korruptiota maailmassa."
Transparency International, Corruption Perceptions Index 2017

"Suomalaiset pankit ovat maailman lujimpia."
World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2018: Soundness of banks

"Helsinki on maailman rehellisin kaupunki."
Readers Digest, Most Honest Cities

Voima Account on ehkä maailman paras paikka säästöillesi.

Avaa ilmainen tili tänään
Luo Tili
Voima Gold LTD
Y2843889-9
Bulevardi 5
00120 Helsinki
Finland
Contact
contact@voimagold.com
+358 9 612 1917
© 2020 Voima Gold LTD
Mikään Voiman verkkosivuilla tai palveluissa ilmaistu viesti ei ole kultaan liittyvä sijoitusneuvo. Verkkosivujen kultaa käsittelevien kirjoitusten ja julkaisujen tarkoitus on lisätä yleistä tietoisuutta kultaan ja kultamarkkinaan liittyen. Voiman verkkosivut ja palvelu eivät sisällä arvioita kullan tulevaan tai nykyiseen arvoon, mihinkään kultaan liittyvään tuotteeseen tai palveluun liittyen tai epäsuorasti suosittele tai kehota mitään sijoitusstrategiaa.