Tietosuojaseloste


1. Alustus


1.1 Voima Gold Oy (“me” tai “Voima Gold”) on sitoutunut turvaamaan rekisteröityjen käyttäjiemme  (“sinä” tai “käyttäjä”) yksityisyyden. Tämä tietosuojaseloste - yhdessä käyttöehtojemme kanssa - määrittää sen, miten Voima Gold rekisterinpitäjänä kerää ja käsittelee henkilötietojasi. “Henkilötiedoilla” tarkoitetaan tässä selosteessa Euroopan unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa 2016/679 käytettyä määritelmää.  


1.2. Kerromme tässä selosteessa seuraavat asiat:

 • Mitä henkilötietoja keräämme, kuinka niitä käytetään, luovutetaan, säilytetään ja poistetaan (näihin toimintoihin viitataan termillä “käsittely”)
 • Miten ja miksi henkilötietojasi saatetaan luovuttaa kolmansille osapuolille
 • Henkilötietojesi siirto Euroopan talousalueen (ETA) sisä- ja ulkopuolella
 • Henkilötietojasi koskevat lakisääteiset oikeudet
 • Kuinka me käytämme evästeitä ja vastaavaa teknologiaa
 • Kuinka Voima Gold säilyttää ja poistaa henkilötietojasi


1.3. Emme kerää mitään henkilöön yhdistettävissä olevaa tietoa lapsilta tai alle 18-vuotiailta ilman huoltajien suostumusta. Mikäli epäilet lapsen tai alle 18-vuotiaan toimittaneen meille henkilötietojaan ilman tämän huoltajan suostumusta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.  


1.4. Tämä seloste pätee ainoastaan siihen tietoon, jota itse käsittelemme. Se ei päde sellaisten yhtiöiden käytäntöihin, joita emme omista tai hallinnoi, eikä sellaisiin työntekijöihin, jotka eivät työskentele alaisuudessamme. Palveluihimme sisältyvä tieto saattaa lisäksi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivuille. Kaikki se tieto, jonka annat näillä sivuilla, on kyseisten tahojen mahdollisten tietosuojakäytäntöjen piirissä. Muista tutustua kunkin vierailemasi kolmannen osapuolen sivujen tietosuojaselosteisiin.    


1.5. Saatamme toisinaan päivittää tätä selostetta. Mikäli teemme oikeuksiisi vaikuttavia muutoksia, otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse ja/tai tiedotamme asiasta verkkosivuillamme osoitteessa voimagold.com viimeistään neljätoista (14) päivää ennen muutosten voimaantuloa. 

2. Henkilötietosi ja niiden käyttö


2.1. Tässä luvussa kerromme seuraavat asiat:


 • käsittelemämme yleiset tietoryhmät ja henkilötietoluokat
 • mistä kyseiset henkilötiedot ovat peräisin
 • mihin tarkoitukseen voimme käsitellä henkilötietoja
 • käsittelyn lailliset perusteet


2.2. Voimme käsitellä henkilökohtaisia tunnistetietojasi (“henkilökohtaiset tunnistetiedot”). Henkilökohtaiset tunnistetiedot voivat koskea seuraavanlaista tietoa: koko nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, henkilötunnus, ikä, sukupuoli, kansalaisuus, asuinvaltio, kotiosoite sekä valokuvat. Henkilökohtaiset tunnistetiedot ovat peräisin sinulta. Niitä käsitellään seuraavia tarkoituksia varten: palvelujemme tarjoaminen, sinulle viestiminen, käyttäjiemme suojaaminen laittomalta toiminnalta, lakien sekä säädösten noudattaminen ja petosten, rahanpesun sekä muunlaisen rikollisen toiminnan tai palvelujemme väärinkäytön ennaltaehkäisy, paljastaminen sekä tutkintaan saattaminen. Oikeudellisen perusteen henkilökohtaisten tunnistetietojesi käsittelylle tuo sekä sinun suostumuksesi että meidän oikeutettu etumme ja lakisääteinen velvoitteemme ennaltaehkäistä petosta, rahanpesua, rikollista toimintaa sekä palvelujemme väärinkäyttöä.    


2.3. Voimme käsitellä virallisia tunnistetietojasi (“viralliset tunnistetiedot”). Viralliset tunnistetiedot voivat koskea seuraavanlaista tietoa: koko nimi, kansalaisuus, syntymäaika, sukupuoli, henkilötunnus, passitiedot, henkilötodistuksen tiedot, ajokortin tiedot ja/tai asuinpaikan vahvistava tieto (kuten sähkölasku). Viralliset tunnistetiedot ovat peräisin sinulta. Niitä käsitellään seuraavia tarkoituksia varten: käyttäjiemme suojaaminen laittomalta toiminnalta, lakien sekä säädösten noudattaminen ja petosten, rahanpesun sekä muunlaisen rikollisen toiminnan tai palvelujemme väärinkäytön ennaltaehkäisy, paljastaminen sekä tutkintaan saattaminen. Virallisten tunnistetietojen käsittely auttaa meitä lisäksi tarjoamaan luotettavamman ja turvallisemman palvelukokemuksen asiakkaillemme. Oikeudellisen perusteen käsittelylle tuo sekä Voima Goldin laillisten velvoitteiden noudattaminen - toisin sanoen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisten lakien noudattaminen - että meidän ja/tai kolmansien osapuolten oikeutettu etu tarjota palveluja sekä ennaltaehkäistä petosta, rahanpesua, rikollista toimintaa ja palvelujemme väärinkäyttöä. 


2.4. Voimme käsitellä yritys- ja yhteisötietoja (“yritys- ja yhteisötiedot”). Yritys- ja yhteisötiedot voivat koskea seuraavanlaista tietoa ja niihin liittyviä asiakirjoja: rekisteröintimaa, toiminimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritys- ja yhteisötunnus, rekisteröintivuosi, verkkosivut, osoite, toimiala, yritysmuoto, liikevaihto, työntekijöiden määrä, varojen alkuperä, toiminta muissa maissa, tosiasialliset edunsaajat ja omistustiedot sekä ote yritysrekisteristä tai vastaavasta rekisteristä. Yritys- ja yhteisötiedot voivat lisäksi sisältää yrityksen tai yhteisön tilin- tai alatilinhoitajan, tosiasiallisten omistajien ja/tai hallituksen tai muun vastaavan yrityksen tai yhteisön hallintoelimen jäsenten henkilökohtaisia tai virallisia tunnistetietoja. Yritys- ja yhteisötiedot ovat peräisin yritys- tai yhteisöasiakkaan tilinhoitajalta. Yritys- ja yhteisötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten: palvelujemme tarjoaminen, käyttäjiemme ja palvelujemme turvaaminen, sinulle viestiminen, käyttäjiemme suojaaminen laittomalta toiminnalta, lakien sekä säädösten noudattaminen ja petosten, rahanpesun sekä muunlaisen rikollisen toiminnan tai palvelujemme väärinkäytön ennaltaehkäisy, paljastaminen sekä tutkintaan saattaminen. Lisäksi petosten, rahanpesun, rikollisen toiminnan sekä palvelujemme muunlaisen väärinkäytön ennaltaehkäisy on sekä Voima Goldin että kolmansien osapuolien oikeutettu etu. 


2.5. Voimme käsitellä talous- ja työtietojasi (“talous- ja työtiedot”). Taloustiedot voivat koskea seuraavanlaista tietoa: tulot, liikevaihto, omaisuus, tilitiedot ja/tai verotunniste. Työtiedot voivat koskea seuraavanlaista tietoa ja niihin liittyviä asiakirjoja: työnantaja, toimenkuva ja/tai tehtävänkuvaus. Talous- ja työtiedot ovat peräisin sinulta. Talous- ja työtietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten: käyttäjiemme suojaaminen laittomalta toiminnalta, lakien sekä säädösten noudattaminen ja petosten, rahanpesun sekä muunlaisen rikollisen toiminnan tai palvelujemme väärinkäytön ennaltaehkäisy. Oikeudellisen perusteen käsittelylle tuo sekä Voima Goldin laillisten velvoitteiden noudattaminen - toisin sanoen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisten lakien noudattaminen - että meidän ja/tai kolmansien osapuolten oikeutettu etu petosten, rahanpesun, rikollisen toiminnan tai palvelujen väärinkäytön ennaltaehkäisyyn, paljastamiseen ja tutkintaan saattamiseen.  


2.6. Voimme käsitellä verkkosivujemme ja palvelujemme käyttöön liittyvää tietoa (“käyttötiedot”). Käyttötietoihin kuuluu pääasiallisesti sellaista tietoa, jota verkkoselaimet, palvelimet ja Google Analyticsin kaltaiset palvelut tavallisesti luovuttavat, kuten selaintyyppi, kielivalinta, viittaava sivusto ja kunkin käynnin ajankohta. Lisäksi voimme käsitellä yksilöimätöntä tietoa, kuten kuinka käytät tiettyä palvelua (esim. verkkohaut), arvioitu sijaintisi, sivustomme asettamat evästeet jne. Vaikka käyttötiedot ovat pääasiallisesti yksilöimätöntä tietoa, sinut voi toisinaan tunnistaa joko pelkästään niiden avulla tai yhdessä henkilökohtaisten tunnistetietojen avulla. Käyttötietoa on esimerkiksi: 1) Pääasiassa käyttäytymistilastointia, bisnesanalytiikkaa ja sähköpostikampanjoita varten keräämäämme tietoa (“analytiikkatieto”). Analytiikkatieto voi sisältää sähköpostiosoitteesi, IP-osoitteesi ja maakoodisi. 2) Turvallisuuteen, petosten ennaltaehkäiseen ja/tai virheseurantaan liittyvistä taikka teknisistä syistä kerätty tieto (“tekninen tieto”), joka voi toisinaan sisältää käyttötietoja. Lisäksi kirjaamme joitain tapahtumia sivustollamme suorittamistasi toiminnoista. Oikeudellisen perusteen käsittelylle tuo meidän tai kolmansien osapuolien oikeutetut edut - toisin sanoen palveluiden laadunvalvonta, verkkosivujen ja palvelujen parantaminen, petosten, rahanpesun, rikollisen toiminnan tai muun palvelujen väärinkäytön ennaltaehkäiseminen, paljastaminen ja tutkintaan saattaminen sekä turvallisuusuhkien ehkäiseminen.


2.7. Voimme käsitellä verkkosivujemme kautta tekemiisi ostoihin, myynteihin, talletuksiin ja nostoihin liittyvää tietoa (“maksutapahtumatiedot”). Maksutapahtumatiedot voivat koskea seuraavanlaista tietoa: tapahtumatunnus, suoritetut ostot ja myynnit, maksutapa, määrä, tiettyjen tapahtuma-asiakirjojen allekirjoitetut kopiot sekä talletusten, nostojen, ostojen ja myyntien arvo (fiat tai kulta) ja ajankohta. Tapahtumatiedot ovat peräisin sinulta. Oikeudellisen perusteen käsittelylle tuo Voima Goldin laillisten velvoitteiden noudattaminen - toisin sanoen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisten lakien noudattaminen -, sinun kanssasi tehdyn sopimuksemme toteuttaminen sekä meidän tai kolmansien osapuolien oikeutetut edut - toisin sanoen petosten, rahanpesun, rikollisen toiminnan tai muun palvelujen väärinkäytön ennaltaehkäiseminen, paljastaminen ja tutkintaan saattaminen.


2.8. Voimme käsitellä mitä tahansa viestinnällistä tietoa, jota sinä tuotat, kun käytät eri palvelujamme (“viestintätiedot”). Viestintätiedoiksi lasketaan viestihistoriasi, pyyntösi sekä asiakaspalvelumme kanssa asiointi. Voima Gold on näiden viestintätapahtumien toinen osapuoli. Voimme tarkastella tai muuten käsitellä kaikkea viestintätietoihin kuuluvien viestien sisältöä ja metatietoa. Viestintätiedot voivat lisäksi koskea seuraavanlaista tietoa: sähköpostiosoite, puhelinnumero, IP-osoite, koko nimi sekä audio-/videotiedostot. Viestintätiedot ovat peräisin sinulta. Niitä voidaan käsitellä sinun kanssasi viestimisen, arkistoinnin sekä asiakaspalvelumme ynnä muiden palvelujemme parantamisen yhteydessä. Oikeudellisen perusteen käsittelylle tuo meidän tai kolmansien osapuolien oikeutetut edut - toisin sanoen sekä asiakkaidemme parempi palvelu että petosten, rahanpesun, rikollisen toiminnan ja muiden palvelujen väärinkäytön ennaltaehkäisy.      


2.9. Voimme käsitellä sitä tietoa, joka kertyy tilatessasi sähköposti- ja tekstiviesti-ilmoituksiamme ja/tai tiedotteitamme (“ilmoitustiedot”). Ilmoitustiedot voivat koskea seuraavaa tietoa: sähköpostiosoite, puhelinnumero ja koko nimi. Ilmoitustietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin: markkinointi, olennaisten ilmoitusten ja/tai tiedotteiden lähettäminen sinulle. Oikeudellisen perusteen käsittelylle tuo suostumuksesi sekä oikeutettu etumme asiakkaidemme kanssa viestimiseen sekä suoramarkkinointiin. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä tai klikkaamalla lähettämämme sähköpostin yhteydessä olevaa peruutuslinkkiä. 


2.10. Yllä olevaan toimintaan liittyen voimme suorittaa profilointia, joka perustuu palvelujemme käyttöön sekä niiden yhteydessä antamaasi tietoon ja/tai muilta henkilötietojen käsittelijöiltä saatuun tietoon. Mikäli havaitsemme laittomalta, vahingolliselta tai vaaralliselta vaikuttavaa toimintaa, voivat automaattiset prosessit rajoittaa palveluihimme pääsyä tai jopa estää sen kokonaan. Käsittelemme tätä tietoa lain noudattamiseksi sekä oikeutetun etumme vuoksi - toisin sanoen sekä petosten, rahanpesun, rikollisen toiminnan tai muun palvelujen väärinkäytön ennaltaehkäisemiseksi että tuotteidemme ja palvelujemme optimoimiseksi. 


2.11. Voimme käsitellä tietojasi tarpeen mukaan oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi sekä tuomioistuimen käsittelyssä että sen ulkopuolella. Oikeudellisen perusteen tälle käsittelylle tuo oikeutettu etumme - toisin sanoen meidän oikeuksiemme, sinun oikeuksiesi sekä muiden oikeuksien turvaaminen ja puolustaminen. 


2.12. Saatamme myös tarvita ja käsitellä henkilötietojasisilloin, kun laki tai sinun/toisen luonnollisen henkilön elintärkeät edut niin vaativat. Lisäksi henkilökohtaisia tunnistetietojasi ja muita vastaavia henkilötietojasi saatetaan käsitellä rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen ennaltaehkäisemiseksi. Samoin niitä voidaan käyttää rahanpesun, terrorismin rahoittamisen tai niiden yhteydessä käytettyjen varojen tai rikoshyödyn tuottaman rikoksen syytteeseen asettamiseksi.


2.13. Kaikki yllä mainitut tietoryhmät saattavat sisältää tietoa, joka ei ole henkilöitävissä sinuun, jolloin kyseistä tietoa ei lasketa henkilötiedoksi. 


2.14. Jotkut käyttäjät saattavat tuoda julkisesti ilmi henkilökohtaista tai arkaluontoista tietoa itsestään palvelujemme normaalin käytön yhteydessä. Näin voi tapahtua julkisilla alustoilla toimimisen yhteydessä tai mikäli aikaisempaa henkilökohtaista toimintaa tehdään julkiseksi. Sellainen tieto, joka on vapaaehtoisesti jaettu palvelujemme tai kolmannen osapuolen palvelujen julkisesti näkyvillä olevissa osioissa, on julkista tietoa. Voimme käsitellä tällaista jakamaasi tietoa kanssasi tehdyn sopimuksen toteuttamisen ja meidän sekä kolmansien osapuolien oikeutettujen etujen perusteella. Kyseessä olevat oikeutetut edut koskevat palveluntarjontaa sekä petosten, rahanpesun, rikollisen toiminnan tai muun palvelujen väärinkäytön ennaltaehkäisemistä, paljastamista ja tutkintaan saattamista. Lisäksi mikäli tuot tällaista tietoa vapaaehtoisesti julki, menetät näiden tietojen yksityisyyttä koskevat oikeudet. Samalla voit mahdollisesti altistua enemmän ei-toivotulle viestinnälle kuten roskapostille.


2.15. Mikäli jaat henkilökohtaisia tunnistetietojasi julkisesti, muut saattavat käyttää tai jakaa sitä tietämättäsi. Lisäksi hakukoneet voivat indeksoida näitä tietoja. Näin ollen pyydämme sinua harkitsemaan tarkoin, haluatko jakaa mitään henkilökohtaisena pitämääsi tietoa palvelujemme kautta lähettämässäsi sisällössä tai viestinnässä. 


3. Henkilötietojesi luovuttaminen muille


3.1. Käytämme toisinaan henkilökohtaisten tietojen käsittelyssä ulkoisia palveluita (“henkilötietojen käsittelijät”). Kun tällainen käsittely tapahtuu rekisterinpitäjän lukuun, noudatamme asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) mukaista menettelyä, joka varmistaa rekisteröityjen oikeuksien turvaamisen.  


3.2. Voimme käyttää henkilötietojen käsittelijää henkilötietojen ja virallisten tunnistetietojen käsittelyssä silloin, kun varmistamme käyttäjiemme henkilöllisyyden henkilöllisyysasiakirjojen varmentamiseen ja kasvojentunnistukseen käytettävän teknologian avulla. Henkilötietojen käsittelijä voi kerätä sinusta seuraavaa tietoa: koko nimi, kansalaisuus, syntymäaika, sukupuoli, henkilötunnus, verotunniste, sähköpostiosoite, puhelinnumero, IP-osoite, passitiedot, ajokortin tiedot ja henkilökortin tiedot. Tämän lisäksi henkilötietojen käsittelijä voi kerätä kuvallista tai videoitua tietoa sinusta kasvojen tunnistamiseksi tai sen varmistamiseksi, että kyseessä on elävä ihminen (eng. liveness check). Oikeudelliset perusteet henkilötietojen ja virallisten tunnistetietojen käsittelylle on esitelty aikaisemmin luvussa 2. 


3.3. Voimme käyttää henkilötietojen käsittelijää käyttötiedon käsittelyyn sekä kerätäksemme, analysoidaksemme ja hyödyntääksemme käyttäytymistilastoja bisnesanalyyttisessa tarkoituksessa että jäljittääksemme, kerätäksemme ja korjataksemme erinäisiä palvelinvirheitä. Henkilötietojen käsittelijä voi kerätä sinulta seuraavaa tietoa, jota käytetään muodostamaan dataa palvelujemme käytöstä: sähköpostiosoite, IP-tunnus ja maakoodi.. Palvelinvirheviestit ovat harvinaisia, mutta ne voivat sisältää IP-osoitteesi. Käyttötiedon käsittelyn lailliset perusteet on lueteltu luvussa 2.   


3.4. Voimme käyttää henkilötietojen käsittelijää ilmoitustietojen käsittelyssä, kun lähetämme sähköposti- tai tekstiviestejä käyttäjillemme. Ilmoitustietojen käsittelyn lailliset perusteet on lueteltu luvussa 2. 


3.5. Tässä luvussa lueteltujen henkilötietojen luovutusten lisäksi voimme lisäksi luovuttaa tietojasi seuraaville tahoille: 1) Voima Goldin tilintarkastajille, lakimiehille, kirjanpitäjille, konsulteille ja muille ammatillista neuvoa antaville tahoille, sikäli kun luovutus on ammatillisen neuvonnan, palvelujemme parantamisen ja/tai mahdollisen oikeudenkäynnin tai riskien hoitamisen kannalta riittävän tarpeellista. 2) Lainvalvontaviranomaisille, tietosuojaviranomaisille, valtion virkamiehille ja muille viranomaisille, mikäli luovutus on tarpeellinen lain, haasteen, oikeuden päätöksen tai muun laillisen menettelyn näkökulmasta taikka mikäli koemme luovutuksen olevan tarpeellista vahingon tai taloudellisen tappion ennaltaehkäisemiseksi, laittomaksi epäillyn toiminnan ilmoittamiseksi tai sellaisen teon tutkimisen kannalta, joka on rikkonut käyttöehtojamme tai tietosuojaselostettamme. 

4. Henkilötietojesi kansainväliset siirrot


4.1. Tallennamme tietojasi pääasiassa Euroopan talousalueen sisällä. Kuitenkin joissakin palvelujemme ominaisuuksien tai vaatimuksien tapauksessa tietojasi saatetaan siirtää kolmannen osapuolen palveluntarjoajille ETA:n ulkopuolelle. Niissä tapauksissa, joissa palveluntarjoajat toimivat asetuksen (EU) 2016/679 ulkopuolella, tiedonsiirtoa suojaa Euroopan komission hyväksymät tietosuojaa koskevat mallilausekkeet tai Privacy Shield -järjestely.   


5. Henkilötietojen säilyttäminen ja poistaminen


5.1. Tässä luvussa luetellaan tietojen säilyttämiseen ja poistamiseen liittyvät käytäntömme, joiden tarkoitus on suojata käyttäjän oikeutta tulla unohdetuksi.


5.2. Mitään käsittelemäämme henkilötietoa ei säilytetä kauempaa kuin on tarpeen. 


5.3. Käyttäjä voi pyytää tietojensa poistamista ottamalla meihin yhteyttä verkkosivujemme tai dpo@voimagold.com kautta. 


5.4. Säilytämme ja poistamme tietojasi seuraavasti:


 • Niiden käyttäjien kohdalla, joiden poistopyynnön olemme hyväksyneet:
 • Henkilön identifioivat käyttötiedot poistetaan 30 päivän kuluttua tilin poistamisesta.
 • Henkilötietojen käsittelijämme eivät tavallisesti tallenna ilmoitustietoja. He voivat kuitenkin säilyttää toimintalokeja vähän aikaa (tämä vaihtelee käsittelijästä riippuen, mutta ei kuitenkaan yli 12 kuukautta kauemmin). Mikäli henkilötietojen käsittelijämme tallentavat joitain ilmoitustietoja, poistamme henkilön identifioivat ilmoitustiedot 30 päivän kuluttua tietojen poistopyynnön hyväksymisestä.    


 • Niiden käyttäjien kohdalla, jotka eivät ole tuottaneet yhtään maksutapahtumatietoa, poistamme henkilötiedot 30 päivän sisällä tietojen poistopyynnön hyväksymisestä. 


 • Niiden käyttäjien kohdalla, jotka ovat tuottaneet maksutapahtumatietoa, poistamme henkilökohtaiset tunnistetiedot, viralliset tunnistetiedot, yritys- ja yhteisötiedot, talous- ja työtiedot, maksutapahtumatiedot sekä viestintätiedot kuuden vuoden kuluttua tietojenpoistopyynnön hyväksymisestä.  


5.5. Toisinaan emme pysty etukäteen varmentamaan, kuinka kauan tietojasi säilytetään. Tällaisissa tapauksissa määritämme säilytysajan sen perusteella, kuinka kauan tarvitsemme tietoja palvelujen tarjoamiseen, maksujen vastaanottamiseen, asiakaspalveluun liittyvien ongelmien ratkaisemiseen tai muihin asioihin liittyen - esimerkiksi tilintarkastuksellisista tai oikeudellisista syistä.


5.6. Näistä ehdoista huolimatta voimme pitää tietojasi tarpeen vaatiessa joko oikeudellisista syistä tai sinun taikka toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. 


6. Oikeutesi


6.1. Tähän lukuun olemme koonneet tärkeimmät tietosuojalain suomat oikeutesi. Koska haluamme pitää tämän selosteen niin tiiviinä ja helposti saatavilla kuin mahdollista, emme ole sisältäneet kaikkia yksityiskohtia tähän lukuun. (Jotkut oikeuksista ovat monimutkaisia, ja niiden saatavuuteen voi liittyä rajoitteita - tietojen käsittelyn oikeudellisesta perusteesta riippuen.) Hyödyllistä lisätietoa löydät itse tässä mainittujen lakien sisällöistä ja sääntelyviranomaisten antamista ohjeistuksista.


6.2. Tärkeimmät tietosuojalain suomat oikeutesi ovat: 


(a) oikeus saada pääsy tietoihin


Sinulla on oikeus vahvistaa, käsittelemmekö henkilötietojasi ja - mikäli näin on - saada pääsy kyseisiin tietoihin. Me toimitamme sinulle jäljennöksen henkilötiedoistasi, mikäli tämä ei vaikuta muiden oikeuksiin ja vapauksiin. Ensimmäinen jäljennös toimitetaan ilmaiseksi, mutta sen jälkeen jäljennökset voivat aiheuttaa kustannuksia. Voit pyytää henkilötietojasi ottamalla meihin yhteyttä joko verkkosivujemme tai dpo@voimagold.com kautta.  


(b) oikeus oikaista tietoja


Sinulla on oikeus oikaista epätarkat tai virheelliset henkilötiedot. Käsittelyn tarkoituksesta riippuen sinulla on myös oikeus täydentää puutteellisia tietojasi. Voit korjata tai päivittää joitain tietojasi käyttäjätilisi kautta. 


(c) oikeus poistaa tiedot


Sinulla on oikeus poistaa henkilötietosi. Olemme kuvanneet henkilötietojen säilytys- ja poistamiskäytäntömme luvussa 5.


(d) oikeus vastustaa tietojen käsittelyä


Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyämme. Ellei yleinen etu tai meihin liittyvä julkisen vallan käyttäminen - kuten rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen vastaisen lainsäädännön velvoitteiden noudattaminen - toisin vaadi, mukaudumme mahdolliseen vastustamiseen. Vastustaessasi lopetamme tietojesi käsittelyn, ellemme voi esittää vakuuttavaa oikeudellista perustetta käsittelyn jatkamiselle, kuten oikeusvaateiden laatiminen, esittäminen tai puolustaminen.  


(e) oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen


Sikäli kun henkilötietojesi käsittelyn oikeudellinen peruste on ollut suostumus tai sopimus ja käsittely on automatisoitua, sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä, yleisesti käsitellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä oikeus ei kuitenkaan päde siinä tapauksessa, mikäli se vaikuttaisi haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.  


(f) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle


Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely on tietosuojalakien vastaista, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle. Voit tehdä valituksen siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa asut, työskentelet tai jossa väitetty rikkomus tapahtui. 


(g) oikeus peruuttaa suostumus


Sikäli kun henkilötietojesi käsittelyn oikeudellinen peruste on ollut suostumus, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Peruutus ei vaikuta peruuttamista edeltäneen käsittelyn laillisuuteen.


6.3. Yllä mainitun sitä rajoittamatta, voimme pyytää lisätietoa tai muuten käyttää kohtuullisia keinoja käyttäjän henkilöllisyyden tunnistamiseksi, mikäli meillä on kohtuullinen syy epäillä sellaisen käyttäjän henkilöllisyyttä, joka käyttää alaluvussa 6.2 viitattuja oikeuksiaan, tai mikäli koemme tämän turvallisuussyistä tarpeelliseksi.


6.4. Voit käyttää kaikkia henkilötietoihisi liittyviä oikeuksia ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Mitä tietojen poistamisoikeuteen tulee, käyttäjät voivat myös pyytää tilinsä poistamista verkkosivujemme kautta.

7. Evästeet


(a) Mitä evästeet ovat?


Kuten verkkosivustot yleensä, myös meidän sivumme käyttävät evästeitä. Evästeet ovat pieniä, selaimeesi tallennettavia tiedostoja, joiden tarkoituksena on käyttäjäkokemuksesi parantaminen sekä tiettyjen ominaisuuksien kuten todentamisen mahdollistaminen. Tässä luvussa kerrotaan, mitä tietoja evästeet keräävät, kuinka me käytämme tätä tietoa ja miksi toisinaan tallennamme evästeitä. Kerromme myös, kuinka evästeiden tallennuksen voi estää - tämä voi tosin huonontaa tai jopa “rikkoja” tiettyjä sivuston toimintaan liittyviä elementtejä.   


Evästeet ovat joko “pysyviä” tai “istuntokohtaisia”. Pysyvät evästeet ovat selaimen omia, ja niitä säilytetään tiettyyn aikarajaan asti, ellei käyttäjä poista niitä tätä ennen. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät vain istunnon loppuun saakka - eli siihen asti, kun käyttäjä sulkee selaimen.   


Tavallisesti evästeet eivät sisällä käyttäjää yksilöivää tietoa. Tästä huolimatta evästeiden kautta saatuja tietoja voi mahdollisesti yhdistää henkilötietoihin.  


(b) Käyttämämme evästeet


Jos luot tilin palvelussamme, tulemme käyttämään evästeitä kirjautumisprosessissa, yleishallinnossa sekä palvelujemme väärinkäytön ennaltaehkäisyssä. 


Kun kirjaudut tilillesi, käytämme evästeitä sisäänkirjautumisesi muistamiseksi. Näin sinun ei tarvitse sisäänkirjautua joka kerta, kun poistut sivustolta. Nämä evästeet poistetaan yleensä uloskirjautuessasi, jotta sivuston rajattuja toimintoja voisi käyttää pelkästään sisäänkirjautuneena.


Kun annat tietoja esimerkiksi yhteydenottolomakkeen, kommenttikenttien tai muiden lomakkeiden kautta, evästeet voivat tallentaa käyttäjätietojasi tulevaa viestintää ajatellen. Hyvän käyttökokemuksen takaamiseksi sinulla on mahdollisuus säätää sivuston toimintaa mieltymystesi mukaiseksi. Jotta mieltymyksesi voitaisiin muistaa, on ne tallennettava evästeisiin aina kun käytät sivustoa.


Käytämme kumppanuusohjelmaa, ja sen osana eri kumppanit mainostavat sivustoamme ja palvelujamme. Näin ollen käytämme evästeitä seuraamaan, kuinka moni käyttäjä saapuu sivustollemme kumppaniemme kautta, jotta voimme maksaa näille asiaankuuluvasti. Lisäksi mikäli olet kumppaniltamme tekemän oston yhteydessä oikeutettu bonuslisiin, käytämme evästeitä myös tämän tiedon antamiseksi. 


(c) Palveluntarjoajamme käyttämät evästeet


Käytämme Google Analytics ja HubSpot Analytics -palveluita verkkosivujemme käytön analysoimiseksi. Nämä palvelut keräävät kävijäseurantaan liittyvää tietoa evästeiden avulla. Sivustoomme liittyvää tietoa käytetään verkkosivujemme käyttöön liittyvien raporttien tekemiseen sekä käyttäjäkokemuksesi parantamiseen. Näitä evästeitä voidaan käyttää esimerkiksi seuraamaan, kuinka kauan asioit sivustolla ja millä sen osioilla vierailet.  


(d) Evästeiden hallinta


Voit estää evästeet muuttamalla selaimesi asetuksia (lisätietoja löydät selaimesi Ohje-osiosta). Evästeiden estäminen voi estää joidenkin tämän sivuston toimintojen ja ominaisuuksien käytön. 

8. Yhteystietomme


8.1. Henkilötiedoistasi vastaava rekisterinpitäjä on Voima Gold Oy. Mikäli sinulle tulee kysyttävää tästä selosteesta, oikeuksistasi tai tiedonkäsittelykäytännöistämme, ota yhteyttä Voima Goldin asiakaspalveluun tai tietosuojavastaavaan.


Tietosuojavastaavan yhteystiedot:


Voima Gold Oy / Tietosuojavastaava

Bulevardi 5

00120 Helsinki


dpo@voimagold.com

Voima Gold LTD
Y2843889-9
Bulevardi 5
00120 Helsinki
Finland
Contact
contact@voimagold.com
+358 9 612 1917
ma-pe 9.00-17.00
© 2020 Voima Gold LTD
Mikään Voiman verkkosivuilla tai palveluissa ilmaistu viesti ei ole kultaan liittyvä sijoitusneuvo. Verkkosivujen kultaa käsittelevien kirjoitusten ja julkaisujen tarkoitus on lisätä yleistä tietoisuutta kultaan ja kultamarkkinaan liittyen. Voiman verkkosivut ja palvelu eivät sisällä arvioita kullan tulevaan tai nykyiseen arvoon, mihinkään kultaan liittyvään tuotteeseen tai palveluun liittyen tai epäsuorasti suosittele tai kehota mitään sijoitusstrategiaa.
Käytämme sivulla evästeitä käytön helpottamiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi.
Lue lisää
Hyväksy
Hylkää