Nämä Sopimusehdot on päivitetty viimeksi 04.12.2018.

1. Voima Gold

Voima Gold Oy (2843889-9) on Suomeen rekisteröity yritys.

Sopimusehdoissa sanat ”Sopimusehdot” ja ”sopimus tarkoittavat tätä sopimusta. Viittaukset sanoihin ”Voima Gold Oy”, “Voima Gold”, ”Voima” tai “yhtiö” viittaavat yhtiöön Voima Gold Oy.

 

2. Sopimusehtojen hyväksyminen

Voit tulla Voima Goldin asiakkaaksi rekisteröitymällä Voima Gold -palveluun internetissä app.voimagold.com -sivustolla, tai mobiiliapplikaation kautta. Asiakas voi myös valtuuttaa Voiman asiakaspalvelun avaamaan tilin hänen puolestaan. Tulemalla asiakkaaksi hyväksyt Voiman Sopimusehdot. Sopimusehdoissa käydään läpi suurin osa kauppasuhteista asiakkaan ja Voiman välillä.

Hyväksyt, että Voima voi tehdä muutoksia Sopimusehtoihin ajoittain. Jotta päivitetyt Sopimusehdot astuvat voimaan jo rekisteröityneille asiakkaille, tulee ne julkaista Voima Goldin nettisivuilla kolmekymmentä (30) päivää ennen niiden voimaanastumista.

Voima lähettää myös ilmoituksen tällaisista muutoksista asiakkaan sähköpostiosoitteeseen kolmekymmentä (30) päivää ennen voimaanastumispäivää. Jos et hyväksy uusia Sopimusehtoja, sinulla on 30 päivän varoaika irtautua palvelusta ja sulkea tilisi vanhojen Sopimusehtojen alaisuudessa. Sulkeaksesi tilisi, sinun tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä Voiman yhteyshenkilöösi tai ottamalla yhteyttä Voiman yleiseen asiakaspalveluun. Jos et lopeta suhdettanne Voiman kanssa edellä kuvatulla tavalla hyväksyt automaattisesti uudet Sopimusehdot. Uudet asiakkaat jotka avaavat tilin uusien Sopimusehtojen julkaisupäivän jälkeen noudattavat automaattisesti uusia Sopimusehtoja.

 

3. Tunnistustiedot, turvallisuus & yksityisyys

 3.1 Siirrettävien varojen alkuperä

Voima vaatii sinun kertovan varojesi ensisijaisen tai ensisijaiset tulonlähteet, joista teet siirtoja Voimalle, kun tilillesi suoritettavien tilisiirtojen kokonaissumma ylittää 5000€.

Voima toimii näin noudattaakseen Suomen lainsäädäntöä sekä kansainvälisiä säädöksiä ja sääntöjä rahanpesuun liittyen.


3.2 Vaatimukset asiakkaan tunnistamiseksi (KYC)

Sinä valtuutat Voiman tekemään tarvittavan määrän tiedusteluja, joita Voima pitää tarpeellisina varmistaakseen henkilöllisyytesi oikeellisuuden.

 Sinun täytyy toimittaa tarvittavat tunnistautumistiedot, joita haettava tunnistautumistaso vaatii. Tällaisia tunnistetietoja voi olla esimerkiksi; asiakkaan yhteystiedot, hyväksytty kuva henkilöllisyystodistuksesta, asuinpaikkatodistus, todistus tosiasiallisista edunsaajista ja varojen alkuperä -selvitys. Vaadittavat tunnistamistiedot eivät välttämättä kuitenkaan rajoitu vain edellä mainittuihin. Voima vaatii tunnistautumistietoja noudattaakseen kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä, mukaan lukien säädökset koskien terrorismin ja rahanpesun estämistä.

Ymmärrät ja hyväksyt, että ylimääräisten henkilöllisyystodistuksien toimittamista saatetaan vaatia kaikilta osaomistajilta tai tärkeiltä tahoilta tilisi toimintojen ja hallinnoimisen suhteen tapauksissa, joissa omistajuus on jaettu, tai jos useat osapuolet ovat mukana tilintoiminnoissa tai hallinnoimisessa. Yritystilin haltioiden täytyy myös tarjota kaikki pyydetyt hallinnolliset dokumentit, esimerkiksi kopiot kauppakirjoista tai kuvat edunsaajien henkilöllisyystodistuksista.

Niin kauan kuin sinulla on Voima Gold -tili, lupaat toimittaa ajankohtaista lisätietoa, päivitettyjä dokumentteja tai informaatiota itsestäsi tai muista osapuolista jotka liittyvät tiliin. Näiden tietojen toimittamatta jättäminen voi aiheuttaa viivästyksiä tiliäsi koskevien toimintapyyntöjen täytäntöönpanossa.

Hyväksyt, että toimitetut dokumentit täytyy olla englannin -tai suomenkielisiä. Jos näin ei ole, tulee sinun itse kustantaa ja tarjota dokumentit virallisen käännöksen kanssa.


3.3 Tilisi vahvistaminen

Avataksesi tunnistustason 1 tilin, sinun tulee vahvistaa sähköpostiosoitteesi. Sähköpostiosoitteen vahvistaminen mahdollistaa rahatalletukset Voima Gold -tilille 5000€ -asti.

Asiakkaana sinun tulee vahvistaa tilisi ja hakea tason nostoa tunnistautumalla, jotta tilin kokonaistilisiirtojen summa voi olla ylittää 5000€. Voit vahvistaa tilin ja hakea tunnistustason nostoa antamalla haetun tason vaatimat henkilötunnistetiedot Voima Goldille. 


3.4 Yhteystiedot

Voima Gold kerää yhteystietoja sinulta varmistaakseen henkilöllisyytesi, voidakseen palvella sinua tehokkaasti ja turvallisesti, sekä noudattaakseen viranomaisten asettamia lakeja, sääntöjä ja säädöksiä.  

Asiakkaana hyväksyt vastuun pitää Voima Goldille antamasi tilin haltijan, tosiasiallisten edunsaajien, sekä muiden tiliin liitettyjen henkilöiden nimi-, osoite- ja muut yhteystiedot ajantasaisesti päivitettyinä ja oikeellisina.

Tiedostat ja hyväksyt, että omien yhteystietojen puutteellinen toimittaminen ja päivitys voi vaikuttaa Voima Goldin kykyyn suojata asiakkaan kultavaroja ja omistusoikeutta oikean omistajan todentamisen vaikeuden takia.

Voima Gold ei myy mitään asiakastietoja kolmansille osapuolille mihinkään tarkoitukseen.

3.5 Puhelinnumerosi ja sähköpostisi käyttö

Voima Gold käyttää sähköpostia tiedotustarkoituksessa, jos nämä Sopimusehdot muuttuvat, tai jokin muu merkittävä muutos tapahtuu Voiman tarjoamissa palveluissa tai hinnoittelussa. Voima Gold -palvelu lähettää automaattisia SMS -viestejä, joita käytetään tiedottamistarkoituksessa, koskien tiettyjä Voima Gold tilillä tapahtuvia tapahtumia.

Antamaasi sähköpostiosoitetta saatetaan käyttää tiedotustarkoituksessa tulevia tapahtumia ja palveluita koskien, uutiskirjeen lähettämiseksi, tai keskustelun käymiseksi kanssasi koskien Voima Goldin palveluja.

3.6 Kieltäytyminen muista kuin kriittisistä yhteydenotoista

Asiakas voi kieltää meitä ottamasta yhteyttä häneen kaikissa asioissa, jotka voidaan kategorisoida markkinoinniksi. Kiellon voi tehdä ottamalla yhteyttä yrityksen turvallisuudesta ja henkilötiedoista vastaavaan henkilöön.

Henkilötiedoista vastuussa oleva henkilö:

Samuli Keränen, samuli.keranen@voimagold.fi

3.7 Mitkä yksityiskohdat toimistasi ovat julkisesti nähtävissä?

Voima Gold ei julkaise mitään sinun tietojasi. Henkilö-, ja

tilitapahtumatietojasi voidaan luovuttaa viranomaistahoille ainoastaan oikeuden päätöksestä.

Voima Gold voi raportoida tilisi tapahtumista viranomaistahoille tapauksissa, joissa on perusteltua syytä epäillä rahanpesua tai terrorismin rahoittamista.
 

3.8 Salasanat

Asiakkaan henkilökohtaiset, taloudelliset ja muuhun käyttöön liittyvä tiedot, jotka ovat Voima Goldin hallussa ovat suojattu luvattomalta käytöltä salasanalla ja alan standardien mukaisiin käytäntöihin kuuluvilla salauksilla. Asiakkaan vastuulla on pitää omat kirjautumistiedot salassa.  

Voima Gold hyödyntää alan standardien mukaisia toimenpiteitä salasanojen hallinnoimisen, salasanojen palauttamisen ja muiden tilisi turvallista käyttöä koskevien osa-alueiden hallinnassa.

4. Yhteydenotto Voimaan 

 

Asiakas voi ottaa yhteyttä yhtiöön seuraavia yhteystietoja käyttäen:
Sähköposti: info@voimagold.com

Puh: +358 9 612 1917

Voima Gold Oy
Bulevardi 5
00120, Helsinki
Suomi

Ole hyvä ja varaa tapaaminen toimistolla vierailemiseen, varmistaaksesi sujuvan ja pikaisen palvelun.

On tärkeää huomioida, että Voima Gold Oy ei ikinä kysy pankkitilisi kirjautumistietoja kultaostoasi, tai muita tarkoituksia varten.

 

5. Varasi

5.1 Asiakastilit

Asiakas hyväksyy pankit, jotka Voima Gold valitsee huolehtimaan käteisvaroistasi Voima Goldilla. Tällä hetkellä pankit ovat Nordea ja Osuuspankki. Näistä pankeista käytetään lopputekstissä termiä: “pankki”, jossa tarkoitettu pankki voi riippua kontekstista.

Asiakas hyväksyy, että Voiman valitessa pankin huolehtimaan asiakkaan käteisvaroista Voima Gold on varmistanut, että asiakkaiden käteisvaroista huolehtiva pankki on luotettava ja vakaalla pohjalla.

Asiakas hyväksyy ja tiedostaa myös mahdollisuuden pankin kaatumiselle tai ajautumiselle maksuvaikeuksiin pitämättä niitä Voima Gold Oy:n vastuuna.

Asiakas siirtää varat suoraan Voima Goldin asiakasvaratilille, jotka sijaitsevat Nordean ja Osuuspankin tileillä.

Asiakas hyväksyy, että nostot saattavat tulla pankkitilillesi eri tililtä kuin mihin asiakas talletti ne tilisiirrolla.

Voima Gold saa luvan hallita asiakkaan rahoja asiakkaan puolesta Voima Gold:n asiakasvaratilillä ainoastaan seuraaviin käyttötarkoituksiin:-

  1. Asiakkaan nostoihin, mutta ei koskaan yli hänen käytettävissä olevien varojensa.
  2. Maksamaan Voima Gold:lle palvelun kuluja ja muita hinnaston edellyttämiä maksuja.
  3. Ostamaan fyysistä kultaa asiakkaan Voima Gold -palvelun kautta asettaman ostotilauksen mukaan.
  4. Varoja voidaan siirtää tililtä toiselle eri pankkien välillä yhtiön sisäisesti.

Asiakas hyväksyy ja tiedostaa, ettei asiakasvaratileillä olevista varoista makseta korkoa asiakkalle.


5.2 Hyväksytyt tavat tehdä talletuksia Voima Gold Oy:llä

Hyväksytyt talletukset Voima Gold:lle ovat: 1) Tilisiirto  2) Kultatalletus. Kaikkien talletuksien pitää täyttää vaaditut alkuperätodistus vaatimukset, joita Voima Gold vaatii asiakkaalta.
 

5.3 Kultatalletus

Asiakas voi tallettaa kultaa Voima Gold -tilillensä, jolloin Voima Gold edellyttää talletettavien varojen alkuperäselvitystä.

Voima voi milloin tahansa vaatia lisätodisteita tai kieltäytyä vastaanottamasta kultatalletusta, jos tarjottuja alkuperätodistuksia ei koeta riittäviksi. Asiakas hyväksyy, että yhtiön ei tarvitse kertoa syytä kieltäytymiselle.

Jos merkittävä syy epäilyksille nousee, jotka osoittavat mahdollisuuden rahanpesulle tai terrorismin rahoittamiselle Voima Gold voi jäädyttää asiakkaan varat viranomaisten vaatimuskesta, kunnes jatkotutkimukset ovat suoritettu.

5.4 Talletuksesi

Asiakas tällä sopimuksella vakuuttaa, että hän ei talleta varoja tarkoitusperänään hämärtää varojen alkuperää. Voima Gold käyttää harkintakykyään hyväksyä asiakkaan varat hänen Voima Gold tilillensä, edellyttäen, että on syytä uskoa todisteiden läsnäollessa, että talletus on tullut asiakkaalta. Voima Gold voi myös etsiä lisäinformaatiota talletuksen alkuperään liittyen, jonka asiakas lupaa antaa.

Asiakas hyväksyy, että Voima Goldilla on oikeus palauttaa varat takaisin pankkitilille, josta asiakas on siirtänyt varat Voima Goldille, jos asiakas ei ole liittänyt tilisiirtoon kuuluvaa viitenumeroa tilisiirtoon. Asiakas myös hyväksyy, että pankit joiden kautta varat palautetaan, saattavat periä kulun toimenpiteestä, eikä sitä voi vaatia takaisin Voima Gold Oy:ltä.
 

5.5 Rahavarojesi nostaminen

Asiakas voi tehdä noston, Voima Gold valuuttatilinsä saldon salliessa, pankkitilillensä. Jos asiakkaan henkilöllisyys sekä talletettujen varojen selvitys on hoidettu onnistuneesti, asiakas voi nostaa saatavissa olevat varansa ilmoittamalleen pankkitilille.

Asiakas on sitoutunut tarkistamaan uudelleen pankkitilinsä tiedot, tehdessään nostopyynnön sisäänkirjautuneen istunnon aikana. Asiakas hyväksyy noston vasta, kun hän on tarkastanut tilitietojensa olevan oikein,  ja on sitoutunut vahvistamaan valuuttanoston vain, jos on tyytyväinen hänelle annettuihin pankkitietoihin. Voima siirtää varat pankkitilillesi kansainvälisen SWIFT pankkijärjestelmän kautta. 

Asiakas hyväksyy, että Voima Gold saattaa joutua tekemään ylimääräisiä tarkastuksia, joista voi ilmetä viivettä ennen kuin tilisiirron voi lähettää asiakkaalle. Mahdolliset viiveet voivat riippua sekä uusista tapahtumista asiakkaan Voima Gold -tilillä, että muista noston yksityiskohdista. Jos asiakkaan tili ja asiakkaan tunnistamistiedot on asianmukaisesti vahvistettu, asiakas voi olettaa rahansa lähtevän Voima Gold Oy:n tililtä saman työpäivän päätteeksi, jolloin maksupyyntö on vastaanotettu ennen kello 8:00 aamupäivällä Suomen aikaa (EET/EEST).

5.6 Suorittamattomat talletukset

Rekisteröity transaktio perutaan, jos varat eivät saavu yrityksen asiakasvaratilille viimeistään 30 päivän aikana Voima Gold -palvelussa asiakkaan tekemästä kirjauksesta.

5.7 Tilin pidättäminen ja sulkeminen

Voima Gold pidättää oikeuden pidättää tai sulkea minkä tahansa tilin muun muassa alla näkyvien syiden takia:

  • Voima Gold tunnistaa asiakkaan antamat tiedot vääriksi, tai asiakas tai joku muu käyttää tiliä laittomasti tai petollisesti;
  • Asiakas on käyttäytynyt väkivaltaisesti tai kohdistanut uhkauksia Voima Gold Oy:n henkilökuntaan;
  • Asiakas on rikkonut näitä ehtoja

Asiakas tiedostaa, että hänen tilinsä toimintojen keskeyttäminen estää tulevien talletuksien, nostojen, kultaostojen,  sekä kullan myyntitoimintojen suorittamisen. Asiakas hyväksyy, että hinnaston mukaisia kuluja veloitetaan, kunnes tili on täydellisesti suljettu. Asiakas hyväksyy, että Voima Gold ei ole velvollinen ilmoittamaan riskinarvioinnin yksityiskohtia asiakkaalle.

Jos Voima Gold tilapäisesti jäädyttää asiakkaan tilin toiminnot, se ei johda omaisuuden pakkolunastukseen. Voima Gold poistaa tilin ‘jäädytetty’-tilasta heti, kun keskeytyksen syy on selvitetty ja poistettu.

Jos Voima Gold sulkee asiakkaan tilin, kaikki tilin kulta myydään ja jos tili on vahvistettu ja on laillisesti mahdollista, niin valuuttatilin saldo palautetaan asiakkaan pankkiin tilisiirrolla. 

 

6. Kulta

6.1 Sijainti ja muoto

Voima Gold hankkii valetut kultaharkot tunnetuilta ja luotetuilta markkinatoimijoilta, paikallisten markkinoiden käytäntöjen mukaisesti.

Tämä kulta säilytetään punnittuina ja sarjanumeroituina harkkoina Voima Gold -harkkojen muodossa. Valtaosa kultaa pidetään Voima Goldin hallinnassa olevissa holveissa. Pieni määrä kultaa säilytetään aina tilapäisesti kullan jalostamojen holvissa ja niiden omistusta hallinnoi Voima Gold.

Kultaharkot ovat sijoituskultaa, joka on vähintään 99,99% puhdasta kultaa ja paino sekä valmistaja ovat kulta -markkinoiden tunnustamat.

Holvissa sijaitsevat Voima Gold -harkot ovat 99,99% puhdasta kultaa. Asiakkaan Voima Gold tilin kultavarannoissa kulta lasketaan 99,99% puhtaaksi kullaksi ja noteerattu grammoina sekä kilogrammoina.

6.2 Kullan laatu

Voima Gold takaa, että jokainen gramma kultaa asiakkaan tilillä on gramma 99,99% puhdasta kultaa 99,99%:n kulta-harkosta, jota säilytetään:

  • Voima Gold -holvissa;
  • Tai (suhteellisesti pienissä määrin) Sopimusjalostamon, tai sopimusjalostamoiden holvissa Voima Gold Oy:n ja sopimusjalostamon välisten sopimusehtojen mukaisesti.

Jos jokin tämän takeen lupauksista ei täyty, korvataan täyttymättömät lupaukset asiakkaalle Voima Gold Oy:n toimesta. Voima Gold järjestää ja hankkii tunnettujen ja luotettujen kultamarkkinatoimijoiden kautta korvauksen.

6.3 Kultaharkkojen omistusoikeus Voima Goldin holvissa

Asiakas hyväksyy, että hänen omistuksensa ei liity tiettyyn sarjanumeroituun harkkoon vaan tiettyyn määrälliseen omistusoikeuteen kultamateriasta. Voima Gold vahvistaa, että asiakkaan omistama kulta on olemassa, sitä säilytetään holvissa, ja että se on asiakkaan omaisuutta. Kulta voidaan nostaa ulos 1 kg:n ja 100g:n kultaharkkoina edellyttäen, että nostosta maksetaan fyysisen kultaharkon nostokulu hinnaston mukaisesti. Pienemmät määrät, jotka eivät ole jaollisia 100:lla grammalla, asiakas voi myydä ja sen jälkeen nostaa tilisiirtona pankkitililleen.

6.4 Voima Goldin säilytyssopimus ja vastuu kuljetuksista, sekä tilapäisestä säilytyksestä sopimuskumppanien holveissa

Asiakas valtuuttaa Voima Goldin toimimaan omistamansa kullan edunvalvojana ja asiaankuuluvien kuljetus- ja holvipalveluiden järjestämisen huoltajan yhtiön valitsemien sopimusyritysten kanssa. Voima Gold vakuuttaa, että se on varmistanut kaikki asiaankuuluvat turvatoimenpiteet sopimusten tekemiseksi valitun kuljetuksen ja tilapäisten holvipalveluiden tarjoajien kanssa.

Kullan toimitusketjussa Voima Gold ei käytä ylimääräisiä, tai kolmannen osapuolen toimijoita kuljetuksissa, tai kullan säilytyksessä, muuten kuin on välttämätöntä kullan valmistuksen, kuljettamisen, ja asiakasvarojen likviditeetin varmistamiseksi.

7. Omistajuuskirjat

Voima Gold säilyttää kopiota kaikista omistajuustiedoista. Asiakkaan Voima Gold -tilisaldo on nähtävissä selainpohjaisen applikaation ja mobiilisovelluksen kautta.
 

8. Oikeutesi kullan nostoon

Asiakkaalla on oikeus nostaa kulta Voima Gold Oy:n holvista 1 kg:n ja 100 g:n harkkoina. Tällä hetkellä harkkoja voidaan nostaa Helsingin Bulevardin toimistolta. Voima tarjoaa myös kuljetuspalvelua erillisestä pyynnöstä, jossa hinnoittelu vaihtelee tapauskohtaisesti.

Asiakas voi nostaa ulos fyysisinä harkkoina määrät, jotka ovat jaollisia 100:lla grammalla.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Voima Gold perii kultaharkoista nostomaksun hinnastonsa mukaisesti ja että ne voivat vaihdella nostettavan kultamäärän mukaisesti.

Kaikista muutoksista hinnastoon ilmoitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

9. Saatavuus


9.1 Kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelu kullalle on saatavillasi erillisestä pyynnöstä. Hinnoittelu, verotus ja muut kuljetuspalveluihin liittyvät kulut ilmoitetaan kunkin kuljetussopimuksen osalta erikseen. Voit jättää kuljetuspyynnön ilmoittamallesi määrälle omistamastasi kullasta, ottamalla yhteyttä Voiman asiakaspalveluun sähköpostiin tai puhelimen välityksellä.

9.2 Kullan nosto holvista

Voit pyytää nostoa omistamallesi fyysiselle kullalle milloin tahansa. Pieniä määriä on mahdollista nostaa suurimman osan ajasta milloin tahansa pääkonttorin aukioloaikojen
puitteissa osoitteesta:
Bulevardi 5, 00120 Helsinki.

Tiukasti valvottujen kullan käsittelytoimenpiteiden takia on parasta aina ilmoittaa ja jättää ilmoitus halukkuudesta nostoon etukäteen. Päivittäiset nostoille varatut varastot voivat loppua, jos kysyntä tiettynä päivänä on poikkeuksellisen suuri.

Kehotamme sinua jättämään nostopyynnön etukäteen erityisesti kaikista kilogramman ja sitä korkeammista nostoista välttääksesi turhan käynnin konttorillamme.

Voima Gold ei ole vastuussa sinulle aiheutuneista kuluista tarpeettomista vierailuista Bulevardin konttorilla.

 

10. Sopimusehdoista kieltäytyminen

Voit sulkea tilisi ja lopettaa palvelun käytön näiden Sopimusehtojen alaisuudessa nostamalla tai myymällä kultaomistuksesi, sen jälkeen pyytämällä noston tilisi valuuttavaroista, ja lopuksi ilmoittamalla halukkuutesi tilisi sulkemiseen kirjallisesti Voiman yhteyshenkilöllesi tai Voiman asiakaspalveluun. 

11. Riskit

11.1 Riskit jotka eivät ole Voima Goldin vastuulla

Kullan hinnan liikkeet Kuten missä tahansa muussakin sijoituksessa, olet alttiina mahdollisille menetyksille, jos kullan kullan hinta laskee hankintasi jälkeisenä aikana. Tämä riski ei ole Voima Goldin vastuulla.

Mielestämme on asianmukaista huomauttaa, että perinteiset pankit sulattavat päivittäin pankissa säilytettävien rahavarojen arvoa perustamalla lainoja. Silti he eivät ole vastuussa pankissa säilytettävien rahavarojesi arvonalentumisesta.

Rahapolitiikka Hallitukset ja muut virastot perusteluista riippumatta, voivat pyrkiä rajoittamaan tai verottamaan kullan omistusta luoden haittaa kullan omistajille. Monissa maissa sijoituskullan verotus on kuitenkin vähäistä tai olematonta. Asiakkaana, on sinun itsesi vastuulla noudattaa sijoituskullasta annettua paikallista verotuslakia. Kunkin maan lait ja määräykset voivat muuttua ajan myötä. Tämä riski ei ole Voima Goldin vastuulla.

Pankin konkurssi Asiakkaan Voima Gold -valuuttatilin balanssi on talletettu usealle niille varatuille pankkitileille, jotka sijaitsevat korkealle luokitelluissa suomalaisissa pankeissa, mutta rahasi turvallisuus on kuitenkin aina riippuvainen pankista. Kaikki pankit voivat mahdollisesti ajautua konkurssiin. Jos pankki menee konkurssiin, saatat useasta tekijästä riippuen olla oikeutettu kompensaatioon asianomaiselta taholta, mutta tällaisen kompensaation ehdot ovat monimutkaiset ja kompensaation maksuaikataulu voi olla pitkä. Tämä riski ei ole Voima Goldin vastuulla. 

[Huomioi, että käyttäessäsi Voima Gold -tililläsi olevan rahan kullan ostoon, yllä kuvattu riskisi pankin konkurssiriskistä lakkaa. Tällöin vastuu siirtyy Voima Goldille näiden Sopimusehtojen mukaisesti.]

Identiteettivarkaus Jos Voima Gold tilillesi kirjautumiseen käytettävä tunnus ja salasanan turvallisuus on vaarantunut, on olemassa riski tilisi luvattomaan käyttöön. Voima Gold pyrkii minimoimaan henkilöllisyysvarkauden riskin mahdollisuuden. Voima Gold ei ole vastuussa identiteettivarkauden seurauksista, ellei turvallisuusmurtoa voida osoittaa Voima Goldin virheeksi.

Likviditeetti riski Riskit, jotka liittyvät välittömän likviditeetin puuttumiseen kultamarkkinoilla, eivät ole Voima Goldin -vastuulla.

On asianmukaista huomauttaa, että kulta vaihtaa maailmanlajuisesti päivässä noin 150 – 200 miljardia euroa.

Järjestelmän käytettävyys Voima Goldin -palvelu on käytettävissäsi tietoteknisten laitteiden avulla maailmanlaajuisen internet verkon -kautta. Palvelu voi olla käyttämättömissä, jos internet -verkko ei ole käytettävissä.  Tämä voi estää sinua suorittamasta tapahtumaa, jonka olisit muutoin tehnyt. Tämä riski ei ole Voima Goldin vastuulla. Huomattavia resursseja on käytetty varmistamaan kaikkien Voiman palveluiden ja niihin liitettyjen järjestelmien luotettavuus, sillä ne ovat tärkeä tekijä liiketoiminnassa, asiakaspalvelussa ja turvallisuudessa.

Force Majeure Voima Gold ei ole sinulle vastuussa viivästyksestä tai velvoitteiden ja palvelujen suorittamatta jättämisestä, jos viivästyminen tai palvelun toimittamisen epäonnistuminen johtuu ennakoimattomista syistä, jotka voivat olla muun muassa; salamaniskut, maanjäristykset, työkiistat, omaisuuden valtiollinen pakkolunastus sotatilanteessa, käyttöhäiriöt, sota, terrorismi, mellakat, Jumalan teot, vientikiellot ja minkä tahansa hallituksen viraston pakkotoimet. Voima Gold on kuitenkin parhaansa kykynsä mukaan varautunut kaikkiin mahdollisiin tapahtumasarjoihin. Yhtiö tekee jatkuvaa työtä varautumisen kehittämiseksi ja parantamiseksi.

11.2 Riskit jotka ovat Voima Goldin vastuulla

Voima Gold hyväksyy, että sillä on vastuu huolehtia sinun omaisuuteesi kohdistuvien riskien minimoimisesta, parhaiden liiketoimintakäytäntöjen mukaisesti.

Näissä ehdoissa mainituista poikkeuksista ja vastuun rajoituksista ehdollisena, Voima Gold hyväksyy vastuun, jos tätä velvollisuutta ei ole täytetty.

Fyysisen kullan varkaus Asiakkaan kulta on teoreettisesti mahdollista varastaa holvista määrätietoisten varkaiden toimesta. Voima Gold hyväksyy vastuun ylläpitää tarvittavat turvallisuustoimepiteet.  

Jollei näissä Sopimusehdoissa ole tarkemmin muuta mainittu, Voima Gold hyväksyy vastuun tästä.

Asiakkaiden valuutan varkaus Voima Gold Oy:n asiakasvaratilillä sijaitseva raha voitaisiin teoreettisesti siirtää laittomasti pois määrätietoisten varkaiden toimesta.

Jollei näissä Sopimusehdoissa ole tarkemmin muuta mainittu, Voima Gold hyväksyy vastuun näistä.

Yhtiön konkurssi - Voima Gold Oy:n konkurssi ei vaikuttaisi sinun oikeuteesi nostaa rahavarasi tai kultaomistuksesi Voima Gold tililtä, mutta tämä voisi
johtaa viivästykseen ennen kuin edellä mainitut varat ovat luovutettavissa.

 

12. Toiminta kuolematapauksessa tai vajaavaltaisuudessa

Asiakkaana annat Voimalle luvan myöntää asianajajallesi luvan hallita tiliäsi, jos sinusta tulee vajaavaltainen, tai kuolet. Edellä kuvatuissa tilanteissa, Voima Goldilla on oikeus etsiä juridista neuvoa sinun omaisuudesi hallinnassa. Syntyneet kulut vähennetään sinun Voima Gold -tililtäsi.

 

13. Kutsukampanjat ja komissiot

Voima Gold saattaa tarjota sinulle mahdollisuutta osallistua erilaisiin kutsukampanja -tarjouksiin, jotka tarjoavat sinulle Voima Goldin asiakkaana mahdollisuuden ansaita osuuksia komissioista, joita syntyy kutsumiesi uusien asiakkaiden transaktioista, tai säilytyksestä.
 

14. Sovellettava laki

Voima Goldin palveluiden sääntelyyn asiakasta kohtaan sovelletaan Suomen lakia ja mikä tahansa riitatilanne tullaan ratkaisemaan yksinomaan Suomen oikeusjärjestelmän toimesta.

Käyttäessään Voima Goldin palveluita, asiakas suostuu noudattamaan kaikkia olennaisia sen alueen lakeja missä hän käyttää Voima Goldin palveluita ja missä hänen asuinkirjansa sijaitsevat.
Voima Gold on Suomeen rekisteröity yritys ja sitä säätelee Suomen laki, joka kattaa hyvin vakiintuneet periaatteet lakisääteisestä omistusoikeudesta ja lakisääteisestä yrityslaista.
On hyvä huomioida, että Voima Goldin liiketoimintaan kohdistuva sääntelystatus eroaa finanssialasta, eikä Voiman palveluihin muun muasssa kuulu sijoutuspalvelutoimintaan laskettavaa liiketoimintaa. Voima kuitenkin seuraa aktiivisesti monia lakeja ja säädöksiä, jotka on asetettu finanssivalvonnan toimesta ja noudattaa esimerkiksi rahanpesuun liittyviä lakeja ja säädöksiä.

15. Verotus

Asiakas on itse vastuussa maksamaan veroja, jotka saattavat koskea kultaostoja, kultamyyntejä, kullan tullausta ja muita siihen liittyviä kuluja.

Voima Gold ei tarjoa verosuunnittelua.