Me välitämme

Voiman vastuullisuus

Voiman toiminta pohjautuu ajatukselle, jonka mukaan oikeudenmukaisuudella on väliä. Sillä on väliä asiakkaillemme, meille itsellemme sekä tuleville sukupolville. Näin meitä ohjaa tuottavuuden takana tarkoitus, minkä avulla kykenemme suuntaamaan koko toimintamme kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Toimintamme vaikutukset eivät ole vain irrallisia osia - ne ovat osa kaikkea sitä, mitä teemme. Olemme Voiman jalanjäljen parantamiseksi ja seuraamiseksi asettaneet omat kriteerit sekä toiminnallemme että sidosryhmillemme.

Voiman periaatteet

Vannomme neljän pääperiaatteen nimeen, jotka asettavat tinkimättömät suuntaviivat pyrkimyksillemme ja valinnoillemme.

Vilpittömyys ohjaa meitä

Oikeudenmukaisuudella on väliä, joten kultaista sääntöä seuraten me kohtelemme muita kuin haluaisimme itseämme kohdeltavan. Me toimimme vilpittömästi, läpinäkyvästi sekä luotettavasti.

Jalat tiukasti ikuisuudessa

Emme voi luoda tai tuhota kultaa, ja todelliset oivallukset versovat jykevästä maaperästä. Meille on kunnian asia olla mukana kehittämässä sekä uraauurtavia että pitkäkestoisia ratkaisuja, joista on apua sekä nykyisille että tuleville sukupolville.

Yhdessä kohti menestystä

Jokaisen yksilön tuella ryhmämme pysyy kiinteänä ja kykenee ylivoimaisiin saavutuksiin. Vastaavasti ryhmän yhtenäisyys pitää yksilöiden väliset siteet vahvoina ja pysyvinä.

Huomisella on merkitystä

Voima on saanut alkunsa huolesta ihmisen huomisesta. Meidän lähtökohtanamme ei ole rakentaa vain tätä päivää varten vaan kohti seuraavia sukupolvia.

Voiman suoriutuminen

Hiilijalanjälki ja kiertomalli

Ahkeroimme jatkuvasti käyttääksemme energiaa ainoastaan tarpeidemme mukaan, leikataksemme päästöjä sekä saavuttaaksemme täydellisen kiertomallin. Voiman liiketoiminnassa kierrätyskullan hankinta on jo nyt keskeisessä asemassa. Vuoden 2020 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana tämä lähestymistapa on mahdollistanut yli 2 500 tonnin hiilidioksidipäästöjen säästön.

Energianhallinta

Pyrimme aina parantamaan energiatehokkuuttamme toimitiloissamme ja toiminnoissamme. Vuoden 2020 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana Voiman kokonaissähkönkulutuksen lukemaksi saatiin 66 535 kWh. Koska tuona aikana Voiman suorittamia tilitapahtumia oli noin 10 000, vuonna 2020 Voiman tilitapahtuma on ollut noin 110 kertaa energiatehokkaampi kuin yksittäisen bitcoin-siirron.

Työntekijöiden osallistaminen

Tiedämme hyvin, että palvelumme voivat olla vain niin laadukkaita kuin oma henkilöstömme. Me palkkaamme mukaan tekijöitä, jotka istuvat hyvin työkulttuuriimme ja osoittavat vahvaa sitoutumista Voiman pääperiaatteisiin toimenkuvasta riippumatta.

Voiman tiimillä on koulutustaustaa lukuisilta eri aloilta sekä ammatillista kokemusta yli kymmenen maan kohdalla. Ja mikä tärkeintä, olemme kaikki motivoituneita ja täysillä mukana rakentamassa reilumpaa ja kestävämpää rahoitusjärjestelmää sekä meille että tuleville sukupolville.

Järjestelmä- ja vastapuoliriskien hallinta

Finanssialan yhtiönä meidän ehdoton velvollisuutemme on minimoida vastapuoliriskit ja maksimoida palveluidemme kestävyys. Pyrimme siihen, että mitään ei jätetä sattuman varaan. Rakennamme ekosysteemiä, jossa pyrimme pitämään kriittiset toiminnot omissa käsissämme, jotta vastapuoliriskit voidaan minimoida. Asiakkaidemme varat on myös täysin eriytetty Voiman omasta taseesta.

Voit myös halutessasi lukea lisää Voiman tuottamasta arvosta.