Login Sinä Lapset Instituutiot Miners Waymakers

VerifiedValue™

Varmuutta ja läpinäkyvyyttä

Voima on finanssialan yhtiö, eli sen toiminta rakentuu pitkälti luottamuksen varaan. Luottamus ei kuitenkaan tule annettuna, vaan se täytyy ansaita jatkuvalla työllä.

VerifiedValue™-konsepti on suunniteltu tuomaan esiin kaikki ne toimet, jotka Voima on tehnyt ja tulee tekemään sidosryhmiensä luottamuksen ansaitsemiseksi. Konsepti esittelee läpinäkyvästi ja kattavasti Voiman liiketoiminnan sekä siihen liittyvät varmennukset ja vastuullisuustekijät (ESG).

Taattu
Voima Account

Todiste kultavarannoista

PricewaterhouseCoopers (PwC) tarkastaa kolmen kuukauden välein Voiman Helsingin holvin sekä kirjanpitojärjestelmän. Tämä osoittaa Voiman asiakkaille sen, että heidän kultaomistuksensa on taattu täysin fyysisellä kullalla.

Lataa tästä viimeisin PwC:n laskentaraportti (pdf)

Todiste kullan puhtaudesta

Eurofins Labtium analysoi Voiman holvissa säilötyn kullan puhtauden ja takaa näin, että asiakkaiden kulta ei ole väärennettyä tai epäpuhdasta.

Lataa tästä viimeisin Eurofins Labtiumin testiraportti (englanniksi, pdf)

Todiste asiakasvarojen eriyttämisestä

Hill Audit varmistaa, että asiakasvarat on eriytetty Voiman taseesta ja että Voima ainoastaan säilöö ja hallinnoi niitä. Näin Voiman asiakkaat voivat varmistua siitä, että heidän varansa ovat turvassa, vaikka yhtiö ajautuisi konkurssiin.

Lataa tästä viimeisin Hill Auditin varmennusraportti (englanniksi, pdf)

Taattu
turvallisuus

Tietoturva

Voima on uusimman teknologian ja kehittämiensä tietoturvatoimien avulla käsitellyt tähän mennessä onnistuneesti yli 10 000 tilitapahtumaa verkossa, eikä tietoturvaloukkauksia ole toistaiseksi havaittu.

Fyysinen turvallisuus

Asiakkaiden varojen sekä toiminnoissa mukana olevien henkilöiden turvallisuuden takaaminen on ehdottoman tärkeää. Voimalla on käytössään tehokas yhdistelmä passiivisia ja aktiivisia turvatoimia, ja yhtiön toiminta mukautuu korkeimpien turvallisuusstandardien kanssa. Luonnollisesti myös kullan säilyttäminen Suomessa on tarkkaan harkittu strateginen päätös.

Vakuutus

Voima huolehtii tarkoin siitä, että asiakkaiden kultaomistukset ovat joka käänteessä vakuutetut kolmannen osapuolen toimesta.

Lataa viimeisin Liberty Mutualin vakuutustodistus (englanniksi, pdf)

Taattu
alkuperä

Voima ei pelkästään varmenna Voima Accounteilla lepäävien varojen alkuperää, vaan yhtiö valvoo tarkasti varojen virtauksia.

Kullan alkuperä

Voima todentaa jokaisen kultamilligramman alkuperän taatakseen, että asiakkaiden omistama kulta on täysin eettisesti hankittua.

Voiman kullan alkuperä 2020

Voima hankki kultaa vuonna 2020 yhteensä 384,74 kiloa, joista Miners-asiakkaat toivat 40,8 %, muut asiakkaat 15,3 %, kauppakumppanit 25,4 % ja jalostamokumppanit 18,5 %.

Voiman hankkima kulta saapuu yhtiölle kahta eri kanavaa pitkin:

Asiakkaiden alkuperä

Voima todentaa lisäksi asiakkaidensa taustat varmistuakseen siitä, etteivät rikolliset tai kyseenalaiset tahot pääse käyttämään yhtiön palveluita. Todennuksiin kuuluu:

Asiakkaan henkilöllisyyden varmentaminen on keskeinen prosessi, sillä tämän jälkeen asiakas pääsee Voima Accountille nimenomaan henkilöllisyytensä turvin. Henkilöllisyys mahdollistaa varoihin pääsyn nyt ja tulevaisuudessa.

Aloita taattu asiakkuutesi

Mikäli yllä oleva on mielestäsi riittävä osoitus Voiman palvelujen laadusta ja turvallisuudesta, voit harkita asiakkaaksi ryhtymistä. Voima Accountin avaaminen on täysin maksutonta.

Avaa Voima Account

Voiman VerifiedValue™-vastaavan viesti

Yllä on esitetty VerifiedValue™-konseptin pääkohdat. Jos haluat tietää lisää konseptista ja Voiman liiketoiminnasta, suosittelen lukemaan aiheesta kirjoittamani viestin.

Lue Robinin viesti

Lisätietoja

Jos haluat tutustua VerifiedValue™-konseptiin tarkemmin, on suositeltavaa lukea VerifiedValue™ - Todiste työstä kokonaisuudessaan.

Mikäli tahdot tämän lisäksi tietää lisää Voiman eetoksesta, VerifiedValue™-konseptista tai ESG-asioista, voit olla yhteydessä Robiniin. Robin puhuu sujuvasti ranskaa, englantia, espanjaa ja saksaa, mutta mikäli haluat olla yhteydessä suomeksi, voit lähettää hänelle sähköpostia.

Robin Kipfer

Head of ESG and VerifiedValue

robin.kipfer@voimagold.com

+358 (0)40 320 6579

Valmistettu tarkkuudella Suomessa Copyright © 2021 Voima Gold Oy. Y-tunnus: 2843889-9