Enemmän kuin kulta­kuumetta Viesti Robinilta

VerifiedValue™

Henkilökohtainen näkemykseni on, että liiketoiminnan tarkoitus ei ole tuottaa voittoa luomalla ongelmia vaan luoda tuottoisia ratkaisuja niihin ongelmiin, joita ihmiskunta ja planeettamme kohtaavat.

Näin ollen haluankin korostaa, että Voiman liiketoiminnan kohdalla ei ole kyse pelkästään kultakuumeesta. Yhtiön missiona ei ole itseisarvoinen kullan myynti vaan ratkaisun tarjoaminen nykyisen fiat-pohjaisen finanssijärjestelmän epäkohtiin. Kulta on tähän yksinkertaisesti paras apu johtuen sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja verrattomasta suoriutumisesta rahana.

Koska finanssijärjestelmä rakentuu täysin luottamuksen varaan, pitää yritysten osoittaa olevansa tämän luottamuksen arvoisia, jotta ne voisivat paremmin tarjota ratkaisujaan. Tätä varten olemme kehittäneet VerifiedValue™-konseptin, jolla pyrimme osoittamaan yhtiömme kokonaisarvon joka ikiselle sidosryhmälle. Konsepti perustuu läpinäkyvyydelle ja varmentamiselle: edellinen pätee kaikkeen Voiman liiketoimintaan liittyvään viestintään ja jälkimmäistä toteutetaan sekä sisäisesti että ulkoisesti liiketoimintamme laadun ja integriteetin osoittamiseksi.

Kaikki tämä työ on puolestaan koottu VerifiedValue™ - Todiste työstä -dokumenttiin, jonka avulla tarjoamme kattavan kokonaiskuvan Voimasta: siinä tuodaan avoimesti esille Voiman liiketoiminta, yhteiskuntavastuuta (ESG) sekä kaikki yhtiön toimintaan liittyvät varmennukset.

Yksi asia on kuitenkin selvä: päätös on viime kädessä sinun. Olen varma, että VerifiedValue™ - Todiste työstä auttaa sinua päättämisessä antamalla kaiken tarvittavan tiedon Voimasta ja Voima Accountista.

Kiitos,

Robin

Jatka VerifiedValue™-sivulle