Asiakaspalvelu puhelimitse arkisin klo 10:00-13:00.

Miksi kulta?

Kulta ja muut valuutat

translation missing: fi.image_alt_texts.goold_currencies_2022

Sijoitusinstrumentit kuten osakkeet, velkakirjat sekä asunnot kantavat riskiä tulevista kassavirroista. Tämän riskin mukana tulee vastaavasti laskettava tuotto.

Kultaa ei sen sijaan tule verrata sijoituksiin. Vaikka kulta on fyysinen omaisuusluokka, se luetaan muiden valuuttojen tapaan keskuspankkien valuuttavarantoihin, ja sillä käydään kansainvälisesti kauppaa valuuttamarkkinoilla. Kulta ei valuuttojen tapaan tuota mitään, eikä siis kanna vastaavaa riskiä kassavirroista.

Muista valuutoista kuitenkin poiketen ei kullalla ole keskuspankkia, joka voisi luoda sitä tyhjästä. Näin kulta on ainoa omaisuusluokka, joka todella ei kanna vastapuoliriskiä.

Kulta osana portfoliota

Kulta-allokaation on useiden kattavien tutkimusten (Kansainvälinen järjestelypankki (BIS), World Gold Council) mukaan todettu parantavan institutionaalisen portfolion riskikorjattua tuottoa eli vähentävän volatiliteettia ja parantavan absoluuttista tuottoa.

Muun muassa syvä likviditeetti sekä todistetusti positiivinen vaikutus institutionaalisten portfolioiden riskikorjattuun tuottoon tekevät kullasta uniikin omaisuusluokan. Lisäksi kulta on fyysistä metallia eikä esimerkiksi velkakirja tai muu arvopaperi. Riippumattomuus ja todistetusti hyvät tunnusluvut tekevät kullasta erinomaisen hajautusvälineen.

Edellä mainitut seikat sekä kullan rooli historiallisena arvon säilyttäjänä ovat syy siihen, miksi myös keskuspankkien taseista löytyy aina kultaa. Kulta tarjoaa lisäksi verratonta suojaa ja likviditeettiä useaan eri sektoriin ja toimialaan vaikuttavissa systemaattisen riskin tilanteissa.

Tiedot aikav√§lilt√§ 1/2000‚Äď12/2021. L√§hteet: Nasdaq, FRED, Macrotrends, MSCI ja World Gold Council.
Indeksi / Omaisuus­luokka Annualisoitu tuotto Annualisoitutuotto kullassa Volatiliteetin keskiarvo (12¬†kk) Korrelaatio kullan kanssa (EUR)
Kulta (EUR) 8.78 % 0.00 % 15.36 % 1.00
OMXHPI (EUR) ‚ąí0.46¬†% ‚ąí8.49¬†% 24.40¬†% 0.08
OMXHGI (EUR) 3.70¬†% ‚ąí4.67¬†% 24.37¬†% 0.67
MSCI EM (EUR) 3.87¬†% ‚ąí4.51¬†% 18.82¬†% 0.86
US 10-Year Treasuries (USD) 1.49¬†% ‚ąí7.00¬†% 5.71¬†% 0.91
S&P¬†500 (USD) 6.02¬†% ‚ąí2.84¬†% 18.15¬†% 0.75

Institutionaaliset kulta-allokaatiot

Merkittävillä sijoitustahoilla Bridgewater Associatesta alankomaalaiseen eläkerahasto DSM:ään on portfolioissaan usein pitkän aikavälin kulta-allokaatio. Olemme koostaneet listan eräistä suurista institutionaalisista sijoittajista, jotka ovat allokoineet kultaan.

Toimija Allokaatio Lähde Lähteen päiväys
Bridgewater Associates LP 1,30 milj. GLD / SPDR Gold Trust (ETF) -osaketta (227,5 milj. USD)
2,36 milj. IAU / iShares Gold Trust -osaketta (84,2 milj. USD)
Linkki 10.1.2023
Teacher Retirement System of Texas 0,28 milj. GLD / SPDR Gold Trust -osaketta (48,6 milj. USD)
2 milj. IAUM / iShares Gold Trust Micro -osaketta (37,5 milj. USD)
Linkki 10.1.2023
The Future Fund (Australia) 200 milj. AUD Linkki 19.12.2022
CPEV (sveitsiläinen eläkerahasto) Arvio: 2 % Q3 2022 kvartaaliraportti: Linkki
Sijoituslinjaukset: Linkki
Uutinen: Linkki
30.9.2022
Koninklijke DSM N.V. (alankomaalainen eläkerahasto) 386 milj. EUR Linkki 12.5.2021
Katso koko taulukko

Sijoituksen tuotto kullassa mitattuna

Heikot kansalliset valuutat, kuten Turkin liira ja Argentiinan peso, menettävät jatkuvasti ostovoimaansa verrattuna vahvempiin kansallisiin valuuttoihin, kuten euroon tai dollariin. Usein kuitenkin jää huomiotta se, että myös nämä niin sanotut vahvat kansalliset valuutat menettävät ostovoimaansa kullassa mitattuna. Tämä vaikuttaa niiden sijoitettujen omaisuusluokkien tuottoihin, jotka mitataan euroissa tai dollareissa. Sijoittajalle reaalituoton tarkastelu merkitsee paljon enemmän kuin nimellistuoton. Mittatikkua ei ole järkevää käyttää, jos se lyhenee koko ajan.

Kun omaisuusluokkien reaalituottoa mitataan kullassa, havaitaan, että vuoden 2000 alusta vuoden 2021 loppuun yhdenkään merkittävän omaisuusluokan tuotto ei ollut positiivinen. Tämä voidaan nähdä yllä olevasta taulukosta. Tämä tarkoittaa sitä, että tuona aikana osakkeisiin tai joukkovelkakirjalainoihin sijoittaneet ovat kantaneet sijoittamiinsa omaisuusluokkiin liittyvät riskit - ja ovat kaikesta huolimatta menettäneet rahaa verrattuna siihen, että olisivat pitäneet ostovoimansa kullassa 21 vuoden ajan.

S&P 500- & OMXHGI-indeksit mitattuna kullassa aikav√§lill√§ 2000‚Äď2021. L√§hde: Nasdaq.
S&P 500- & OMXHGI-indeksit mitattuna kullassa aikav√§lill√§ 2000‚Äď2021. L√§hde: Nasdaq.

70-luvun stagflaation aikana, jolloin inflaatio oli korkealla ja kasvu matalalla, S&P 500 -indeksi kasvoi 17 % kasvaen 92:sta 108 pisteeseen. Tämä tuotto on kuitenkin mitattu Yhdysvaltain dollareissa, joiden arvo romahti 70-luvun korkean inflaation seurauksena. Jos S&P 500:n kehitystä mitataan sen sijaan kullassa, menetti indeksi 92 % arvostaan.

S&P 500 -indeksin arvo oli kullassa mitattuna vuoden 2021 lopulla samalla tasolla, kuin se oli vuonna 1965.

S&P 500 -indeksi mitattuna kullassa aikav√§lill√§ 1945‚Äď2021. L√§hde: Nasdaq.
S&P 500 -indeksi mitattuna kullassa aikav√§lill√§ 1945‚Äď2021. L√§hde: Nasdaq.

Kultaa voi omistaa vain yhdellä tavalla

Suuret instituutiot sekä keskuspankit omistavat nimenomaan suoraan fyysistä kultaa - eivät kultaan sijoittavia ETF:iä tai kultafutuureita, joissa kulta on upotettu monitasoiseen omistusrakenteeseen. Näin sijoittajat saavat kullan omistamisen kaikki hyödyt sekä suojaa systemaattiselta riskiltä.

Kulta-ETF on rahasto-osuus, jonka hallussapitäjä omistaa todellisuudessa rahaston liikkeelle laskemaa velkakirjaa. Kultafutuurit puolestaan ovat johdannaissopimuksia. Sekä ETF:t että futuurit ovat pohjimmiltaan velkakirjoja, jotka kantavat mukanaan riskin siitä, että vastapuoli ei kykene suoriutumaan velvoitteistaan. Pahimmassa tapauksessa esimerkiksi ETF:n säilytysyhteisön saneerauksen yhteydessä kultaa voidaan käyttää yhteisön velkojen maksuun.

Koska yksi kullan merkittävimpiä etuja suhteessa muihin omaisuusluokkiin on vastapuoliriskin puuttuminen ja tämän myötä saatava suoja systemaattista riskiä vastaan, on kullan omistuksen oltava mahdollisimman suoraviivaista.

K√§√§nnetty ote Xetra-Gold¬ģ ETF:n esitteest√§

Xetra-Gold¬ģ -sijoittajat saavat ainoastaan oikeuden arvopaperiin. Sijoittajat eiv√§t saa omistusoikeutta / tosiasiallista edunsaajuutta tai panttioikeutta liikkeellelaskijan nimiss√§ olevaan kultaan tai liikkeellelaskijan allokoimattomaan metallitiliin kohdistuviin oikeuksiin.

K√§√§nnetty ote SPDR¬ģ Gold Trustin esitteest√§

Vaikka Osakkeet on listattu kaupankäyntiä varten NYSE Arca -pörssissä, ei aktiivista vaihtomarkkinaa kyseisille Osakkeille voida taata. Mikäli sijoittaja haluaa myydä Osakkeensa aikana, jolloin Osakkeille ei ole aktiivista markkinaa, tai kaupankäynti pörssissä keskeytyy joko yleisesti tai tietyn Osakkeen osalta, on tällä todennäköisesti haitallinen vaikutus sijoittajan saamaan myyntihintaan (olettaen, että sijoittaja kykenee myymään Osakkeet).

Kulta­¬≠vakuudellinen euro-obligaatio

Voima tarjoaa ammattimaisille sijoittajille myös korkotuotetta nimeltään Kultavakuudellinen euro-obligaatio.

Voiman tytäryhtiö Voima Gold Financing Oy (VGF, Y-tunnus: 3182353-6) rahoittaa Voiman asiakkaille tarjottavia luottoja, joita he voivat ottaa kultaomistuksiaan vastaan. Luotonanto rahoitetaan Kultavakuudellisilla euro-obligaatiolla, joka on turvallinen ja kilpailukykyistä korkoa maksava reaalivakuudellinen korkoinstrumentti ammattimaisille sijoittajille.

Asiakkaan Voima Accountilla oleva kulta toimii luoton vakuutena, ja VGF:n varoja käytetään vain kultavakuudellisten luottojen rahoittamiseen, tehden yhtiön liiketoiminnasta yksinkertaista. Tarvittaessa luoton panttina oleva kulta myydään, jotta myönnetyillä luotoilla on aina täysimittainen vakuus. Kullan korkea likviditeetti ja kellon ympäri aktiiviset kultamarkkinat tekevät kullasta erinomaisen reaalivakuuden, joka on tarvittaessa helppo realisoida. Obligaatioiden maturiteetit ovat kuudesta (6) kuukaudesta kymmeneen (10) vuoteen.

Olettehan yhteydessä, mikäli olette kiinnostunut Kultavakuudellisesta euro-obligaatiosta.

Kenelle?

Voima tarjoaa räätälöityjä palveluita instituutioasiakkailleen. Palvelut ovat saatavilla globaalisti.

Instituutioasiakas voi olla jokin seuraavista:

 • Varainhoito- tai sijoituspalveluyhti√∂
 • Holding- tai operatiivinen yhti√∂
 • J√§rjest√∂ tai s√§√§ti√∂
 • Valtion sijoitusrahasto
 • Kunta
 • Family office
 • Muu organisaatio

Myös varakkaat yksityishenkilöt (HNWI) ovat tervetulleita käyttämään instituutioasiakkaille suunnattuja palveluja.

Voiman instituutio­palvelut

Voima Account mahdollistaa varojen vaivattoman hallinnoinnin.

Syvää likviditeettiä

 • Voima Account tarjoaa instituutiotason likviditeetin sek√§ nopeat toimeksiantojen toteutukset kullalle
 • Voiman kautta asiakkailla on p√§√§sy kansainv√§listen kultamarkkinoiden syv√§√§n likviditeettiin

Eurojen ja kullan vaihtaminen

 • Osta ja myy reaaliajassa
 • Aseta osto- tai myyntiohjelma ajallista hajautusta varten

Kullan turvallinen säilytys Suomessa

Kullan tallettaminen Voima Accountille

 • Kullan kuljetukset muista holveista ovat j√§rjestett√§viss√§
 • Loco London -kultasiirrot tai positioiden konvertointi Voima Accountille

Yksilöllistä raportointia

 • Tarvekohtaiset raportit
 • Suoraa raportointia kolmansille osapuolille

Henkilökohtainen palvelu

 • Instituutioasiakkaita palvelee Voiman Vice President of Institutional Sales, joka j√§rjest√§√§ yll√§ olevia palveluita asiakkaalle

Olemassa olevan position konvertointi Voima Accountille

Vaikka ETF- tai futuuripositio ei tarjoa kullan omistajuutta, voidaan monia positiota konvertoida fyysiseen kultaan EFP- (Exchange for Physical) tai swap-tapahtumien avulla. Voimalla on valmiudet konvertoida seuraavat positiot Voima Accountille:

 • ETF- tai ETC-instrumentit (XetraGold¬ģ, SPDR Gold Share, iShares Gold Trust)
 • Kultafutuurit (COMEX, LME)
 • XAU-kultatilit (Loco London, Loco Z√ľrich)

Arvokuljetusverkoston kautta Voimalla on valmiudet siirtää myös muissa maissa sijaitsevista holveista kultaa yhtiön omaan holvisäilytykseen. Arvokuljetuksia toteutetaan yhteistyössä muun muassa Brinksin, Loomiksen ja Nokasin kanssa.

Olettehan yhteydessä, mikäli salkussanne on muita positioita, joiden konvertoinnista tai siirroista olette kiinnostuneet.

Raportointi

Voima tarjoaa instituutioasiakkailleen joustavaa ja yksilöityä raportointia. Tarvitsittepa päivittäistä arvonmääritystä tai puolivuosittaista raportointia, Voima raportoi teille juuri sillä tavalla ja niin usein kun teillä on tarve. Tarvittaessa Voima raportoi myös suoraan kolmansille osapuolille.

Asiakkaaksi?

Mikäli haluat Voiman instituutioasiakkaaksi tai saada lisätietoja palveluista, ole yhteydessä Henrikiin.

Mikäli Henrik ei ole hetkellisesti tavoitettavissa, voit ottaa yhteyttä Voiman asiakaspalveluun.

contact@voimagold.com +358 (0)9 612 1917

Asiakaspalvelu puhelimitse
arkisin
10:00‚Äď13:00

Voima