Asiakaspalvelu puhelimitse arkisin klo 10:00-13:00.

Käyttöehdot

1. Yleistä

1.1. Nämä palvelun käyttöehdot (”Sopimus”) muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen sinun (“Asiakas” tai “sinä”) ja Voima Gold Oy:n, Y-tunnus: 2843889-9, (“me” tai “Voima”) välillä.

1.2. Tämä Sopimus sisältää ehdot, joilla teet sopimuksen Voiman kanssa ja koskevat myös Voiman online-alustan käyttöä, jolle pääsee Internet-selaimen kautta osoitteesta voimagold.com tai mobiilisovelluksen kautta (joihin viitataan yhdessä jäljempänä nimellä ”Voima Account” tai “Palvelu”). Voit liittyä Voiman asiakkaaksi rekisteröimällä Voima Account -tilin verkossa, pyytämällä Voiman asiakaspalvelua luomaan sinulle Voima Account -tilin tai käyttämällä Voima Account -tiliä. Liittyessäsi Voiman asiakkaaksi hyväksyt tämän Sopimuksen ehdot.

1.3. Suosittelemme, että luet tämän Sopimuksen huolellisesti kokonaisuudessaan ennen Voima Account -tilin käyttöä.

1.4. Jos et hyväksy tämän Sopimuksen ehtoja, sinun ei tule rekisteröityä Voiman asiakkaaksi tai käyttää Palvelua.

1.5. Meillä on oikeus oman harkintamme mukaan tehdä muutoksia ja päivityksiä tämän Sopimuksen ehtoihin ottaen huomioon muutokset teknologiassa, standardeissa, lainsäädännössä, hallinnollisissa tai liiketoiminnallisissa asioissa taikka Palvelun tarjoamisen kustannusrakenteessa. Tällaisista muutoksista ja päivityksistä ilmoitetaan sinulle Voima Account -tilin kautta tai sähköpostitse viimeistään neljätoista (14) päivää ennen niiden voimaantuloa. Jatkamalla Palveluiden käyttöä muutosten ja päivitysten tultua voimaan hyväksyt kaikki muutokset ja päivitykset tähän Sopimukseen. Jos et hyväksy muutoksia, voit aina irtisanoa tämän Sopimuksen. Voit irtisanoa Sopimuksen saattamalla loppuun keskeneräiset kaupat ja muut velvoitteet, nostamalla pois kaikki Voima Account -tililläsi jäljellä olevat saldot ja ilmoittamalla Voiman asiakaspalvelulle halustasi sulkea tilisi. Tietojen säilyttämiskäytäntömme on kuvattu tietosuojaselosteessa.

1.6. Asuinmaastasi riippuen et ehkä pysty käyttämään kaikkia Voima Account -tilin ominaisuuksia. Vastuullasi on noudattaa asuinmaasi sääntöjä ja lakeja ja/tai sen maan sääntöjä ja lakeja, jossa käytät Voima Account -tiliä.

1.7. Voima omistaa kaikki oikeudet Voima Account -tiliin mukaan lukien immateriaalioikeudet. Niin kauan kuin hyväksyt tämän Sopimuksen ja noudatat sitä, Voima myöntää sinulle sen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisia maksuja vastaan rajoitetun käyttöoikeuden Palvelun sisältöön.

2. Oikeus käyttää Palvelua

2.1. Avaamalla Voima Account -tilin vakuutat, että:

 • Sitoudut noudattamaan tätä Sopimusta;
 • Olet vähintään 18-vuotias ja oikeustoimikelpoinen hyväksymään tämän Sopimuksen; ja
 • Asut maassa, jossa Voima Account -tilin käyttö on sallittua. Huomaa, että kaikki Voiman Palvelut eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Luettelo kielletyistä maista tai alueista löytyy sivulta: https://www.voimagold.com/banned-jurisdictions/

3. Voima Account -tilin käyttöönotto

3.1. Voima Account -tilin rekisteröinti. Palvelujen käyttämiseksi sinun on rekisteröitävä Voima Account -tili, joka myönnetään vasta, kun olet toimittanut kaikki tarvittavat tiedot Voimalle. Kaikkien sinulta rekisteröinnin yhteydessä pyydettyjen tietojen on oltava totta, tarkkoja ja riittäviä. Jos uskomme, että antamasi tiedot ovat vääriä, epätarkkoja tai puutteellisia, meillä on oikeus estää sinulta Voima Account -tilin käyttö. Meillä on myös oikeus kieltää, rajoittaa, lopettaa tai jäädyttää tilisi.

Voima Account -tiliä käyttämällä hyväksyt ja takaat, että käytät Voima-Account -tiliä vain itse, etkä minkään kolmannen osapuolen puolesta, ellet ole saanut Voimalta tähän lupaa.

Olet täysin vastuussa kaikesta toiminnasta Voima Account -tililläsi. Saatamme harkintamme mukaan kieltäytyä avaamasta sinulle Voima Account -tiliä tai rajoittaa sinulla olevien Voima Account -tilien määrää sekä jäädyttää tai lopettaa minkä tahansa Voima Account -tilin.

3.2. Tunnistaminen ja todentaminen. Voima Account -tilin luomiseksi sinun on annettava voimassa oleva puhelinnumero ja luotava salasana. Voima tarjoaa kaksivaiheisen todennuksen käyttäjän mobiililaitteen kautta. Olet vastuussa siitä, että pidät elektronisen laitteen, jolla käytät Voima Account -tiliä, turvallisena ja ylläpidät riittäviä turvatoimia Voima Account -tilin käyttämiseen liittyen. Tähän sisältyy kaikkien kohtuullisten toimenpiteiden tekeminen elektronisen laitteen katoamisen, varkauden tai väärinkäytön välttämiseksi, ja sen varmistaminen, että elektroninen laite on sekä salattu että suojattu salasanalla. Henkilökohtaisten elektronisten laitteiden tai tietoturvatietojen katoaminen tai alstistaminen tietomurrolle voi johtaa siihen, että kolmannet osapuolet pääsevät luvattomasti käyttämään Voima Account -tiliäsi, Voima Account -tililäsi olevia varoja voi kadota tai ne voidaan varastaa, ja niihin liittyviä muita tilejä, mukaan lukien linkitettyjä maksutilejä saatetaan pyrkiä väärinkäyttämään.

3.3. Henkilöllisyyden todentaminen. Sinun on suoritettava henkilöllisyyden todentamismenettely, ennen kuin voit aloittaa Voima Account -tilin käytön ja käyttää tiettyjä Voiman Palveluita. Suostut toimittamaan meille pyydetyt tiedot Palveluidemme tarjoamiseksi sekä rahanpesun, terrorismin rahoituksen, petosten tai muiden taloudellisten rikosten havaitsemiseksi. Annat meidän myös ylläpitää rekisteriä tällaisista tiedoista.

Pyydetyt tiedot voivat sisältää tiettyjä henkilökohtaisia tietoja, mukaan lukien (mutta ei rajoittuen) nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, syntymäaikasi, verotunnuksesi, sosiaaliturvatunnuksesi ja pankkitiliäsi koskevat tiedot (kuten pankin tiedot ja tilinumero). Antaessasi meille näitä tai muita mahdollisesti vaadittuja tietoja, vakuutat, että tiedot ovat totta, tarkkoja ja oikeita sekä suostut pitämään meidät ajan tasalla, jos jokin antamasi tiedot muuttuu. Käsittelemme näitä tietoja osion 9 (Tietosuoja) mukaisesti.

3.4. Oikeushenkilöiden tilit. Jos haluat käyttää Voima Account -tiliä oikeushenkilönä, sinun on rekisteröitävä tili kyseisen yhteisön nimissä (”Organisaatiotili”) ja suoritettava Voiman oikeushenkilön todentamismenettely.

Kun luot Organisaatiotiliä vakuutat, että sinulla on asianmukainen valtuutus ja että sinulla on oikeuskelpoisuus hyväksyä tämä sopimus kyseisen oikeushenkilön puolesta ja että tämä sopimus on oikeudellisesti sitova tällaiselle oikeushenkilölle.

Pyydetyt tiedot sisältävät tiettyjä henkilökohtaisia tietoja, kuten kohdassa 3.3 on määritelty ja jotka voivat koskea sinua, oikeushenkilön laillisia edustajia, tosiasiallisia edunsaajia ja / tai hallituksen jäseniä. Käsittelemme näitä tietoja osion 9 (Tietosuoja) mukaisesti.

3.5. Kolmannen osapuolen valtuuttaminen Voima Account -tilisi käyttöoikeuteen. Jos valtuutat tämän osion 3 sallimissa rajoissa kolmannelle osapuolelle käyttöoikeuden Voima Account -tilillesi joko kolmannen osapuolen tuotteen tai palvelun kautta taikka Voima Account -tilin kautta kuten ajoittain voi olla mahdollista, ymmärrät ja hyväksyt, että luvan myöntäminen kolmannelle osapuolelle ryhtyä erityisiin toimiin puolestasi ei vapauta sinua mistään tämän Sopimuksen mukaisista velvollisuuksista. Olet täysin vastuussa sellaisten kolmansien osapuolten toimista tai laiminlyönneistä, joille olet antanut pääsyn Voima Account -tilillesi, ja tällaisia kolmannen osapuolen toimia pidetään Asiakkaan valtuuttamina toimenpiteinä. Lisäksi ymmärrät ja suostut siihen, että vapautat Voiman vastuusta liittyen sellaisen kolmannen osapuolen toimintaan tai laiminlyöntiin, jolla on pääsy Voima Account -tilillesi.

4. Voima Account -tilin hallinnointi

4.1. Määritelmät:

”Fiat-valuutta” tarkoittaa keskuspankin liikkeeseen laskemaa valuuttaa, joka tietyn valtion toimesta on säädetty kyseisen valtion viralliseksi valuutaksi.

"Fiat-varat” tarkoittaa niiden Fiat-valuuttojen yhteenlaskettua rahamäärää, joita pidät Valuuttatililläsi.

"Kultatili” tarkoittaa Voima Account -tilisi alla olevaa tiliä, johon voit ostaa kultaa, josta voit myydä kultaa ja jota voidaan käyttää myös kullan säilyttämiseen sekä transaktioiden tekemiseen Valuuttatilillesi. Jäljempänä tämän Sopimuksen kohdissa 4.24 - 4.31 kuvatuin ehdoin ja rajoittein, voit myös tehdä fyysisen kullan talletuksia Voiman holviin ja nostoja Voiman holvista, ja siten myös talletuksia Kultatilillesi ja nostoja Kultatililtäsi.

"Kultavarat” tarkoittaa Kultatilisi (grammoissa ilmaistua) kultamäärää. Suurin osa kullasta säilötään Voiman holvissa Helsingissä punnittuina ja numeroituina 100 gramman ja kilogramman kultaharkkoina. Likviditeettisyistä johtuen pieni osuus kullasta pidetään väliaikaisesti Voiman jalostamokumppaneiden allokoimattomilla kultatileillä.

”Valuuttatili” tarkoittaa Voima Account -tilisi alla olevaa tiliä, johon voit tallettaa Fiat-valuuttaa, josta voit nostaa Fiat-valuuttaa ja jota voidaan käyttää Fiat-valuutan säilyttämiseen sekä transaktioiden tekemiseen Kultatilillesi.

"Varat” tarkoittavat sekä Fiat-valuuttaa, jota säilytät Valuuttatililläsi että kultaa, jota säilytät Kultatililläsi.

4.2. Kun olet suorittanut rekisteröintiprosessin onnistuneesti ja varmentanut puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, voit aloittaa Voima Account -tilisi käytön ja hallinnoimisen.

4.3. Voima Account -tili koostuu Valuuttatilistä ja Kultatilistä. Voima Account -tilisi kautta voit tallettaa Fiat-valuuttaa Valuuttatilillesi, nostaa Fiat-valuuttaa Valuuttatililtäsi pankkitilillesi, ostaa ja myydä kultaa käyttäen Kultatiliäsi sekä säilöä kultaa ja Fiat-valuuttaa.

Fiat-valuutta talletukset ja nostot

4.4. Voit tallettaa Voima Account -tilisi Valuuttatilille Fiat-valuuttaa Palvelussa määritellyillä maksutavoilla, ja voit tehdä nostoja Valuuttatilisi Fiat-varoista pankkitilillesi.

4.5. Vahvistat nimenomaisesti, että maksutietosi ovat oikein ja että talletukset tulevat ja nostot menevät pankkitilille tai maksutilille, joka on rekisteröity nimiisi. Hyväksyt sen, että Voima pidättää oikeuden palauttaa varat takaisin alkuperäiselle tilille, jos et anna tiettyyn pankkisiirtoon sidottua viitenumeroa. Lisäksi hyväksyt, että näiden varojen palauttamiseen osallistuvat tahot voivat periä palauttamattomia käsittelykuluja varojen palauttamisesta. Hyväksyt, että Voima saattaa joutua suorittamaan ylimääräisiä tarkastuksia turvallisuuden takaamiseksi ja maksun käsittely saattaa viivästyä.

4.6. Kaikkien Fiat-valuutta talletuksien ja nostojen osalta voimme pyytää sinua lähettämään lisätietoja itsestäsi ja/tai yrityksestäsi, toimittamaan tilinpäätösaineistoa, todisteet varojen alkuperästä ja järjestämään tapaamisia Voiman henkilökunnan kanssa (”Tehostettu tunnistamismenettely”). Sitoudut suorittamaan pyydetyt toimenpiteet. Pidätämme oikeuden veloittaa sinulta kustannuksia ja palkkioita, jotka liittyvät tällaiseen Tehostettuun tunnistamismenettelyyn. Jos kuitenkin aiomme tehdä edellä mainittuja toimenpiteitä, ilmoitamme sinulle etukäteen. Harkintamme mukaan voimme kieltäytyä käsittelemästä tiettyjä Fiat-valuutta talletuksia tai nostoja. Hyväksyt ja vakuutat, että Voiman ei tarvitse ilmoittaa tällaisen tapahtuman syytä.

Kaupankäynti

4.7. Voima tarjoaa asiakkailleen pääsyn kullan kaupankäyntiin. Jokaiseen kullan ostoon tai myyntiin sovelletaan kaupankäyntiajankohdan vaihtokurssia ja kohdan 5 mukaista Voiman hinnoittelua. Kullan viitehinta koskien Voima Account -tilin kautta tapahtuvia kullan ostoja ja myyntejä on Voiman käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan viittaama kullan hinta (”Vaihtokurssi”). Voima ei ole vastuussa siitä, että Vaihtokurssi on oikea. Hyväksyt annetun Vaihtokurssin tehdessäsi osto- tai myyntitoimeksiannon. Emme takaa minkään Vaihtokurssin saatavuutta.

4.8. Tiedostat sen, että kullan, kuten minkä tahansa muunkin omaisuuserän, kaupankäyntiin tai hallussapitoon voi liittyä huomattava pääoman menetyksen riski. Kuten muidenkin omaisuuserien osalta, myös kullan arvo (Fiat-valuutassa) voi nousta tai laskea, ja voit menettää rahaa ostaessasi tai myydessäsi kultaa. Samoin tiedostat, että myös Fiat-valuuttoihin liittyy riskejä, kuten ostovoiman heikkeneminen suhteessa kultaan pitkällä aikavälillä.

4.9. Voiman kaupankäyntiprosessi koostuu toimeksiannon tekemisestä, kaupan käsittelystä, joka voi tapahtua joko välittömänä tai viivästyneenä käsittelynä, ja kaupan vahvistamisesta.

4.10. Toimeksiannon tekeminen Valuuttatilin kautta. Siirrettyään Fiat-varoja Valuuttatililleen Asiakkaat voivat tehdä kullan ostotoimeksiantoja. Kun Asiakas on tehnyt toimeksiannon, se välitetään Voiman back officelle, eikä sitä voida enää peruuttaa.

4.11. Asettaessaan ostotoimeksiannon Valuuttatililtään Asiakkaat valitsevat, kuinka suurella määrällä Fiat-valuuttaa he haluavat ostaa kultaa Kultatililleen, koska Valuuttatilillä on vain rajoitetusti Fiat-valuuttaa. Myyntitilauksessa Asiakkaat taas valitsevat kuinka monta grammaa kultaa he haluaisivat myydä Kultatilitään.

4.12. Toimeksiannon tekeminen siirtämällä Fiat-varoja suoraan pankkitililtäsi Kultatilillesi. Asiakkaat voivat myös valita suoran ostotoimeksiannon Kultatililleen. Tällä tavalla Asiakkaan tarvitsee kullan ostamiseksi vain tehdä tilisiirto pankkitililtään henkilökohtaisella viitenumerollaan Voiman asiakasvaratilille kullan ostamiseksi. Kun Voima on vastaanottanut pankkisiirron, Voima vaihtaa Fiat-valuutan kullaksi asiakkaan puolesta kaupan käsittelyhetkellä määrittyvän Vaihtokurssin mukaisesti.

4.13. Tiedostat, että kun päätät siirtää varoja suoraan pankkitililtäsi Kultatilillesi, kullan ostamiseen käytetty lopullinen Vaihtokurssi määräytyy sillä hetkellä, kun olemme manuaalisesti käsitelleet transaktiosi, mikä voi viedä aikaa huomioiden erityisesti viikonloput ja lakisääteiset lomat, ja saattaa näin ollen poiketa toimeksiannon suoritushetken Vaihtokurssista. Valtuutat Voiman ostamaan kultaa transaktion käsittelyhetken Vaihtokurssilla. Ymmärrät ja suostut kantamaani hinnanvaihtelusta aiheutuvan taloudellisen riskin. Voima voi päivittää Vaihtokurssia tai kieltäytyä transaktiosi käsittelystä äärimmäisen volatiliteetin vuoksi tai syistä, joihin Voima ei itse pysty vaikuttamaan.

4.14. Kaupan käsittely. Kun Asiakas on tehnyt toimeksiannon, toimeksianto menee odottavaan tilaan, kunnes Voima hyväksyy ja käsittelee sen. Kaikki kaupat suoritetaan Asiakkaan ja Voiman välillä, mikä tarkoittaa, että Voima toimii vastapuolena jokaisessa kaupassa. Aika toimeksiannon tekemisen ja kullan tai Fiat-valuutan siirtymiseen Asiakkaan Voima Account -tilille riippuu kyseiseen toimeksiantoon sovellettavasta käsittelytavasta. Kaksi mahdollista tapaa käsitellä kauppa ovat välitön ja viivästynyt käsittely.

Välitön käsittely:

Välitön käsittely tarkoittaa käsittelyä, joka tapahtuu joko välittömästi ja automaattisesti, kun Asiakas on tehnyt toimeksiannon tai seuraavan manuaalisen käsittelykierroksen aikana. Manuaalinen käsittely tapahtuu pääsääntöisesti kahdesti päivässä, normaalien työpäivien aikana. Välitön käsittely on mahdollista ostotoimeksiantojen osalta, jos Voimalla on pääsy jalostamokumppaneidensa kultatileille tai jos Voiman taseessa on tarpeeksi kultaa suorittaakseen Asiakkaan toimeksiannon. Välitön käsittely on mahdollista myös myyntitoimeksiannoille, kunhan Voimalla on pääsy pankkitileilleen ja taseessaan tarpeeksi Fiat-valuuttaa.

Viivästynyt käsittely:

Viivästynyt käsittely viittaa käsittelyyn, joka ei tapahdu seuraavan manuaalisen käsittelykierroksen aikana, vaan viivästyy sen sijaan myöhemmälle käsittelykierrokselle. Näin voi käydä esimerkiksi, jos Asiakkaiden suorittamien myyntitoimeksiantojen kokonaismäärä ylittää Voiman jalostamokumppaneiden kultatileillä olevan kullan kokonaismäärän. Tällaisessa tapauksessa Voiman on lähetettävä kultaa omasta Helsingin holvistaan Voiman jalostamokumppaneiden holviin kauppojen käsittelemiseksi.

Huomioithan, että siinä epätodennäköisessä tapauksessa, jossa transaktiosi menee viivästyneeseen käsittelyyn, lopullinen Vaihtokurssi määräytyy sillä hetkellä, kun olemme manuaalisesti käsitelleet transaktiosi. Tämä voi viedä useita päiviä tai jopa viikkoja, ja saattaa näin ollen poiketa toimeksiannon suoritushetken Vaihtokurssista. Ymmärrät ja suostut ottamaan kannettavaksesi hinnanvaihtelusta aiheutuvan taloudellisen riskin. Voima voi päivittää Vaihtokurssia tai kieltäytyä transaktiosi käsittelystä äärimmäisen volatiliteetin vuoksi tai syistä, joihin Voima ei pysty vaikuttamaan.

4.15. Kaupan vahvistaminen. Kun Voima on käsitellyt kaupan, asiakas saa automaattisen kaupan vahvistamisesta tiedon sähköpostitse ja Voima Account -tilin kautta.

4.16. Transaktion epäonnistuminen tai peruuttaminen. Voima voi kieltäytyä toteuttamasta toimeksiantoja monista syistä, mukaan lukien (mutta ei rajoittuen) syihin koskien markkinalikviditeettiä, äärimmäistä volatiliteettia, rajoitettua pääsyä Voiman jalostamokumppaneiden kultatileille, toimintahäiriöitä verkossa, teknisissä laitteissa tai palvelimissa tai syistä, joita Voima ei voi hallita. Jos tapahtuma epäonnistuu tai peruutus tapahtuu, Voima voi antaa asiakkaalle asianmukaisen syyn epäonnistumiseen tai peruuttamiseen.

Varat Voima Account -tililläsi

4.17. Valuuttatilisi Fiat-varoja pidetään Voiman hallussa pankkitilillä. Sinulla on vastuu kaikista pankkeihin liittyvistä riskeistä.

4.18. Suurinta osaa Kultavaroista säilytetään Voiman holvissa Helsingissä punnittuina ja numeroituina 100 gramman ja kilogramman kultaharkkoina. Likviditeettisyistä pieni osuus kullasta säilytetään väliaikaisesti Voiman jalostamokumppaneiden allokoimattomilla kultatileillä. Allokoimattomia tilejä hallinnoi Voima, Voiman ja jalostamokumppaneiden välisten sopimusehtojen mukaisesti. Ymmärrät ja suostut siihen, että allokoimattoman kultatilin asiakas, tässä tapauksessa Voima, voi olla vakuudeton velkoja, mutta kultatili on taattu kultamateriaalilla. Voima pyrkii aina pitämään vähintään 65 prosenttia kullasta välittömissä reserveissä, mikä tarkoittaa, että vähintään 65 prosenttia kaikista asiakkaiden Kultavaroista säilytetään Voiman holvissa Helsingissä Voiman 100 gramman ja yhden kilogramman kultaharkkojen muodossa.

4.19. Ymmärrät ja suostut siihen, että Kultatilisi Kultavarat voivat antaa sinulle yleisen oikeutuksen tiettyyn määrän kultamateriaalia.

4.20. Valtuutat Voiman toimimaan asiamiehenäsi Kultavarojesi säilytyksen järjestämiseen liittyen asiaankuuluvien kuljetus- ja holvioperaattoriyritysten kanssa. Voima vakuuttaa, että se on varmistanut kaikki asiaankuuluvat turvallisuustoimenpiteet sopimuksissa valittujen kuljetus- ja holvioperaattoriyritysten kanssa. Kullan toimitusketjussa Voima ei käytä kullan kuljetukseen tai varastointiin enemmän kolmansia osapuolia kuin on tarpeen varastoinnin, kuljetuksen ja Varojen likviditeetin varmistamiseksi.

4.21. Tietyntyyppisiä tai mitä tahansa Varoja ei välttämättä ole saatavana tiettyjen maiden asukkaille tai kansalaisille. Tietyntyyppisillä Varoilla ei välttämättä ole pääsyä koko Palveluun. Nämä rajoitukset ilmoitetaan Voima Account -tililläsi tai verkkosivuillamme.

4.22. Kaikista Varoista voidaan periä maksuja kohdan 5 mukaan, ja kuten on määritelty Voiman hinnoittelukäytännössä, joka on saatavana Voiman verkkosivun "Hinnoittelu" -sivulla.

4.23. Minkä tahansa omaisuuserän kohdalla, rajoittamatta muiden oikeuksien käyttöä, Voima voi oman harkintansa mukaan rajoittaa tai jäädyttää minkä tahansa omaisuuserän ja / tai irtisanoa tämän Sopimuksen, jos et noudata, tai on syytä epäillä, ettet noudata sovellettavaa lakia, tätä Sopimusta, tämän Sopimuksen nojalla tekemiämme pyyntöjä, mukaan lukien (mutta rajoittumatta) pyyntöihin, joita teemme rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen vastaisen politiikkamme perusteella tai jos meillä on velvollisuus rajoittaa tai jäädyttää omaisuutesi lainvalvontaviranomaisten laillisella pyynnöllä. Rajoittaminen tai jäädyttäminen voi estää pääsyn Varoihisi, estää maksujen suorittamisen, estää Varojen nostamisen Voima Account -tililtäsi tai Varojesi nostamisen Voiman holvista. Jollei sovellettava laki ja / tai lainvalvontaviranomaisten määräys estä sitä, ilmoitamme sinulle rajoituksesta tai jäädyttämisestä niin pian kuin se on käytännössä mahdollista.

Fyysiset kultatalletukset ja -nostot

4.24. Voit tehdä kultatalletuksia Kultatilillesi tallettamalla fyysistä kultaa Voiman holviin Helsingissä. Kultatalletuksiin pätee hinnoittelupolitiikkassamme määritelty talletusmaksu, joka on saatavilla Voiman verkkosivun "Hinnoittelu" -sivulla.

4.25. Fyysisen kullan nosto Kultatililtäsi on mahdollista 1 kilogramman ja 100 gramman kultaharkkoina. Kultanostoihin pätee hinnoittelupolitiikassamme määritelty nostomaksu, joka on saatavilla Voiman verkkosivun "Hinnoittelu" -sivulla. Harkot voidaan pääsääntöisesti nostaa fyysisesti Voiman toimistossa.

4.26. Tiukasti valvottujen kullan käsittelymenettelyjen takia ja tarpeettomien käyntien välttämiseksi toimistollemme, sinun on annettava ilmoitus nostoaikeestasi vähintään 24 tuntia etukäteen. Nostojen päivävarannot voivat loppua poikkeuksellisen suuren kysynnän vuoksi tiettynä päivänä. Voima ei ole vastuussa kustannuksista, jotka aiheutuvat tarpeettomista vierailusta sen toimipisteisiin tai prosessin viivästymisistä.

4.27. Voima vahvistaa, että kaikki fyysinen kulta, joka on saatavilla fyysisesti nostettavaksi, on Euroopan unionin määritelmän mukaista sijoituskultaa.

4.28. Riippuen tekijöistä, kuten asuinmaasi ja Voiman politiikasta koskien rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemistä, sekä ottaen huomioon kolmansien osapuolien toimituspalvelujen ehdot ja sovellettavat verot ja tariffit, voimme pyynnöstä ja tapauskohtaisesti tarjota toimituspalvelun. Voit jättää toimituspyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

4.29. Kultatililläsi olevia Kultavaroja, joita ei voida jakaa 100 grammalla, ei voida fyysisesti nostaa mutta ne voi myydä.

4.30. Koskien kaikkia talletuksia ja nostoja, (sekä Fiat-valuutan että kullan osalta) voimme vaatia sinua lähettämään lisätietoja itsestäsi tai yrityksestäsi, toimittamaan asiakirjoja ja todisteita varojen alkuperästä sekä järjestämään tapaamisia Voiman henkilöstön kanssa (”Tehostettu asiakkaan tunteminen”), jotka suostut toimittamaan. Pidätämme oikeuden veloittaa sinulta kuluja ja palkkioita, jotka liittyvät tällaiseen Tehostettuun asiakkaan tuntemiseen. Jos kuitenkin aiomme tehdä niin, ilmoitamme sinulle etukäteen. Harkintamme mukaan voimme kieltäytyä käsittelemästä tiettyjä talletuksia tai nostoja. Hyväksyt ja vakuutat, että Voiman ei tarvitse ilmoittaa tällaisen epäämisen syytä.

4.31. Koskien kaikkia talletuksia ja nostoja,(sekä Fiat-valuutan että kullan osalta), Voima voi kieltäytyä käsittelemästä rahansiirtoa monista syistä, mukaan lukien (mutta rajoittumatta) syihin koskien markkinoiden likviditeettiä, rajoitettua pääsyä Voiman jalostamokumppaneiden palveluihin tai teknisiä toimintahäiriöitä. Jos rahansiirto epäonnistuu tai peruutus tapahtuu, Voima voi antaa asiakkaalle asianmukaisen syyn epäonnistumiseen tai peruuttamiseen. Kaikkiin talletuksiin ja nostoihin sovelletaan kohdassa 4.14 kuvattua kaupan käsittelyä koskevaa käytäntöämme.

5. Maksut ja komissiot

5.1. Voima voi veloittaa Asiakkailtaan maksuja, kuten transaktiomaksuja, säilytysmaksuja, kullan talletus- ja nostomaksuja sekä muita maksuja (”yhteisesti viitattuna Maksut”). Maksut lisätään Vaihtokurssiin.

5.2. Täysi luettelo Voiman Maksuista on saatavana hinnoittelusivullamme osoitteessa https://www.voimagold.com/pricing/. Voima pidättää kuitenkin oikeuden jakaa asiakkaan kanssa ennakoimattomia kuluja (syistä, jotka eivät ole Voiman hallinnassa), kuten korotettuja säilitysmaksuja, tullimaksuja ja muita vastaavia ennakoimattomia kustannusten nousuja.

Kaupankäyntimaksu

5.3. Kullan ostosta tai myynnistä Voima Account -tililläsi veloitetaan kaupankäyntimaksu Voiman ''Hinnoittelu''-sivulta ilmenevän hinnoittelupolitiikan mukaisesti. Voimme muuttaa kaupankäyntimaksujemme hinnoittelua milloin tahansa. Emme käsittele kauppaa, mikäli kaupankäyntimaksu ja muut siihen liittyvät maksut yhdessä ylittäisivät transaktiosi arvon.

Säilytysmaksu

5.4. Kultavaroistasi veloitetaan Voiman ''Hinnoittelu''-sivulta ilmenevän hinnoittelupolitiikan mukainen säilytysmaksu. Säilytysmaksu veloitetaan mm. kullan käsittelyn, turvallisen säilytyksen, kolmannen osapuolen auditoinnin ja vakuutuksen kustannusten kattamiseksi. Säilytysmaksut lasketaan vuosittaisella perusteella ja vähennetään Kultavaroistasi päivittäin. Vähimmäismaksu kuukaudessa on 1 milligramma, jos Asiakkaalla on kultaa Kultatilillä.

Maksut koskien kultatalletuksia ja -nostoja

5.5. Voima veloittaa kultatalletuksista kiinteän analysointimaksun Voiman “Hinnoittelu”-sivulta ilmenevän hinnoittelupolitiikan mukaisesti. Maksut koskien kultatalletuksia veloitetaan grammoina Asiakkaan Kultavaroista. Asiakkaan tallettaessa kultaa, Asiakkaan Voima Account -tilille siirretään talletuksen puhtaan kullan määrä.

5.6. Fyysisen kullan nostoista Kultatililtäsi joko 1 kilogramman tai 100 gramman kultaharkkoina veloitetaan nostomaksu, joka on määritelty "Hinnoittelu" -sivun hinnoittelupolitiikassamme. Harkot voidaan pääsääntöisesti nostaa vain varaamalla aika ja vierailemalla Voiman toimistossa.

Muut maksut

5.7. Voimme myös veloittaa Asiakasta erilaisten Voima Account -tilillä olevien Varojen perusteella ja kuten olemme "Hinnoittelu" -sivulta ilmenevässä hinnoittelupolitiikassamme määritelleet.

6. Immateriaalioikeudet

6.1. Kaikki Voima Account -tiliin ja siihen liittyviin palveluihin liittyvät omistusoikeudet ja immateriaalioikeudet, sekä kaikki Voima Account -tilin tai sen välityksellä välitetyt tiedot sekä Asiakkaan Voima Account -tilin käyttöä koskevat tiedot ovat aina yksin ja yksinoikeudella Voiman omaisuutta. Ellei nimenomaisesti toisin mainita, minkään Voima Account -tilin ominaisuuden ei voida tulkita antavan Asiakkaalle mitään lisenssiä koskien mitään Voiman tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeutta, joko implisiittisesti tai muuten.

7. Vakuutus

7.1. Voima tekee parhaansa varmistaakseen, että Voiman holvissa sijaitseva fyysinen kulta on asianmukaisesti ja riittävästi vakuutettu varkauksien ja vahinkojen varalta jalometalliteollisuuden hyväksymien vakuutusstandardien mukaisesti, lukuun ottamatta (mutta ei rajoittuen) ylivoimaiset esteisiin (ns. “force majeure” -tapahtumat), kuten terrorismi, luonnonkatastrofit ja sisällissodat. Tällaisen vakuutuksen maksu sisältyy Voimalle fyysisen kullan asianmukaisesta hoidosta ja varastoinnista maksettaviin säilytysmaksuihin.

7.2. Voima vahvistaa, että kirjallinen näyttö vakuutusturvasta esitetään Asiakkaalle sitä pyydettäessä.

7.3. Tietyissä rajoitetuissa tapauksissa, kun Asiakkaalla on mahdollisuus nostaa Kultavaroja toimituspalvelun kautta, kultatoimituksiin sovelletaan kolmansien osapuolten toimituspalvelujen ehtoja, mukaan lukien vakuutettuja lähetyksiä koskevat ehdot. Huomaa, että kuljetusvakuutuksen enimmäismäärä on tällä hetkellä 15 000 euroa.

8. Tilin rajoittaminen, jäädyttäminen ja lopettaminen

8.1. Voimme: (a) kieltää, peruuttaa tai estää valtuuttamasi tapahtuman (jopa sen jälkeen, kun Varojasi on veloitettu Voima Account -tililtäsi), (b) peruuttaa tai deaktivoida Voima Account -tilisi välittömästi, ja / tai (c) rajoittaa, jäädyttää, tai lopettaa pääsysi mille tahansa tai kaikille Voiman Palveluille, mukaan lukien (mutta rajoittumatta) tilanteissa, joissa:

 • meidän on kohtuudella arvioiden tehtävä niin maineemme suojelemiseksi;
 • meidän on kohtuudella arvioiden tehtävä niin sovellettavan lainsäädännön, tuomioistuimen määräyksen tai jonkin muun viranomaisen määräyksen vuoksi, jonka kohteena olemme;
 • epäilemme sinun toimineen tämän Sopimuksen vastaisesti;
 • epäilemme, että olet rikkonut kiellettyjä maita koskevaa käytäntöämme, joka ilmenee sivustolta: https://www.voimagold.com/banned-jurisdictions/;
 • olemme huolissamme siitä, että tapahtuma on virheellinen tai huolissamme Voima Account -tilisi turvallisuudesta tai jos epäilemme palveluidemme käyttöä petoksiin tai luvattomalla tavalla;
 • epäilemme rahanpesua, terrorismin rahoitusta, petosta tai mitä tahansa muuta talousrikosta;
 • Voima Account -tilisi käyttö on vireillä olevan oikeudenkäynnin, tutkinnan tai valtiollisen menettelyn kohteena ja / tai havaitsemme Voima Account -tilisi toimintaan liittyvän kohonneen lainsäädännöllisen tai lainsäädännöllisen laiminlyönnin riskin; ja/tai
 • ryhdyt toimiin, jotka voivat kiertää valvontamme tai väärinkäytät promootioita, joita voimme tarjota ajoittain.

8.2. Tilin rajoittaminen johtaa tilapäiseen tai pysyvään pääsyn epäämiseen koskien tarjoamiemme Palveluiden tiettyä osaa tai osaa tarjoamistamme Palveluista. Tilin jäädyttäminen johtaa tilapäiseen tai pysyvään pääsyn epäämiseen koskien suurinta osaa tarjoamistamme Palveluista. Tilin lopettaminen johtaa pysyvään pääsyn epäämiseen koskien kaikkia palveluita. Rajoituksen, jäädyttämisen tai lopettamisen seurauksena käyttöoikeutesi Voima Account -tilillesi ja Varojesi nostaminen voivat viivästyä tai ne voidaan evätä.

8.3. Voimme myös kieltäytyä suorittamasta, estää tai peruuttaa valtuuttamasi tapahtuman, jos Voima Account -tililläsi ei ole riittävästi Varoja kattamaan tapahtumaa ja (soveltuvin osin) niihin liittyviä maksuja, kun saamme ilmoituksen tapahtumasta tai jos jokin muu Voima-Account -tiliisi linkitetty maksutapa hylätään.

8.4. Jos kieltäydymme suorittamasta, estämme tai kumoamme tapahtuman ja / tai rajoittamme, jäädytämme Voima Account -tiliäsi tai lopetamme Voima Account -tilisi, ilmoitamme sinulle (ellei se ole laitonta) tästä, kerromme syyt toiminnallemme ja (mikäli mahdollista) kerromme menettelyn, jolla voit korjata toimintaan johtaneet virheet. Poistamme rajoituksen tai jäädyttämisen niin pian kuin on kohtuudella mahdollista, kun rajoituksen tai jäädyttämisen syitä ei enää ole. Meillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta antaa sinun toteuttaa tapahtumaa samaan hintaan tai samoin ehdoin kuin hylätty, kumottu tai estetty tapahtuma.

8.5. Hyväksyt, että päätöksemme tehdä tiettyjä toimia, mukaan lukien Voima Account -tilisi käytön rajoittaminen, jäädyttäminen tai lopettaminen, voi perustua luottamuksellisiin kriteereihin, jotka ovat välttämättömiä riskienhallinta- ja turvallisuusmenettelyjemme vuoksi. Hyväksyt, että meillä ei ole velvollisuutta paljastaa sinulle riskienhallinta- ja turvallisuusmenettelyjemme yksityiskohtia.

8.6. Jos tämä Sopimus päätetään mistä tahansa syystä, voimme ilmoittaa sinulle yhden kuukauden irtisanomisajasta, jollei sovellettava laki, tuomioistuimen päätös tai muu määräys, jonka kohteena Voima on, estä sitä.

8.7. Jos rajoitamme tai jäädytämme Voima Account -tilisi käyttöä tai lopetamme Voima Account -tilisi jostakin syystä, pidätämme oikeuden, mutta emme ole velvollisia, vaatia sinua suorittamaan uudestaan kohdassa 3.3 kuvatut toimenpiteet (Henkilöllisyyden todentaminen) sekä vaatia muita selvennyksiä ja asiakirjoja ennen kuin saat luvan siirtää tai nostaa varoja Voima Account -tililtäsi.

9. Tietosuoja

9.1. Hyväksyt sen, että voimme käsitellä sinua koskevia henkilötietoja tämän Sopimuksen yhteydessä. Käsittelemme näitä henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti. Vahvistat siis, että:

 • muita henkilöitä kuin itseäsi koskevien henkilötietojen antaminen meille on toteutettu tai aiotaan toteuttaa noudattaen kaikkia soveltuvia tietosuoja- ja yksityisyyslakeja, ja nämä tiedot ovat tarkkoja, ajantasaisia ja asiaankuuluvia annettaessa;
 • ennen kuin toimitat tällaisia henkilötietoja meille, hyväksyt, että olet lukenut ja ymmärtänyt tietosuojakäytäntömme, joka löytyy täältä: https://www.voimagold.com/fi/tietosuojaseloste/ ja jos kyseessä ovat henkilötiedot, jotka eivät liity sinuun, sitoudut toimittamaan kyseiselle henkilölle kopion kyseisestä tietosuojakäytännöstä (kuten myös muutetut versiot, joita ajoittain voidaan tehdä) tai ohjata kyseisen henkilön tietosuojakäytännön sisältävälle verkkosivulle; ja
 • mikäli toimitamme ajoittain sinulle korvaavan tietosuojakäytännön, luet viipymättä kyseisen ilmoituksen ja toimitat päivitetyn tietosuojakäytännön jäljennöksen tai välität linkin verkkosivulle, joka sisältää päivitetyn tietosuojakäytännön, jokaiselle henkilölle, jonka henkilökohtaiset tiedot olet toimittanut meille.

9.2. Voit poistaa Voima Account -tilisi milloin tahansa peruuttamalla kaikki vireillä olevat tapahtumat, nostamalla kaikki Varasi ja ilmoittamalla asiakaspalvelullemme halustasi poistaa Voima Account -tilisi. Sinun on maksettava kaikki meille jäljellä olevat velkasi.

10. Turvallisuus

10.1. Elektronisen laitteesi tai tilisi turvallisuuteen liittyvien tietojen menetykset tai rikkoutumiset voivat johtaa siihen, että kolmannet osapuolet pääsevät luvattomasti käyttämään Voima Account -tiliäsi, jolloin omaisuuttasi voi kadota tai se voidaan varastaa, mukaan lukien Voima Account -tiliisi mahdollisesti linkitetyt maksutilit. Sinun on pidettävä tilin turvallisuuteen liittyvä tietosi aina turvassa. Älä esimerkiksi kirjoita niitä muistiin tai aseta niitä muuten näkyväksi muille.

10.2. Älä koskaan salli etäkäyttöä tai jaa tietokoneen näyttöä jonkun muun kanssa, kun olet kirjautunut sisään Voima Account -tilillesi. Voima ei missään olosuhteissa pyydä sinulta kirjautumistietojasi, kuten salasanoja tai 2FA-todennuskoodeja, tai näytön jakamista tai muuten pyri käyttämään tietokonettasi tai tiliäsi. Sinun ei tulisi antaa tietojasi kolmannelle osapuolelle etäyhteyden saamiseksi Voima Account -tilillesi, ellei erityistä valtuutusta ole annettu kohdan 3.5 mukaisesti. Kirjaudu aina Voima Account -tilillesi tarkistaaksesi kaikki tapahtumat tai tarvittavat toimenpiteet, jos sinulla on epävarmuutta viestinnän tai ilmoituksen aitoudesta.

10.3. Emme ole vastuussa mistään taloudellisista menetyksistä, joita voi aiheutua tilien kirjautumistietojen vaarantumisesta, ja jotka eivät johdu Voiman virheestä ja/tai tässä osiossa 10 kuvailtujen vaatimusten noudattamatta jättämisestä tai Voiman lähettämien ilmoitusten tai hälytysten noudattamatta jättämisestä.

10.4. Jos epäilet, että Voima Account- tilisi tai jokin tilisi tietoturvan kannalta keskeinen tieto on vaarantunut, tai jos tulet tietoiseksi petoksesta tai petoksen yrityksestä tai muista tietoturvauhista (mukaan lukien kyberturvallisuuteen kohdistuvat hyökkäykset), jotka vaikuttavat sinuun ja/tai Voimaan (yhdessä "Turvallisuusrikkomus"), sinun tulee:

 • ilmoittaa Voiman asiakaspalvelulle mahdollisimman pian sähköpostitse ilmaiseksi osoitteessa: contact@voimagold.com tai soittamalla +358 9 612 1917;
 • jatkaa tarkkojen ja ajantasaisten tietojen toimittamista koko Turvallisuusrikkomuksen ajan; ja
 • suorittaa kaikki Voiman kohtuudella vaatimat toimenpiteet Turvallisuusrikkomuksen vähentämiseksi, hallitsemiseksi tai ilmoittamiseksi.

10.5. Jos Turvallisuusrikkomuksista ei ilmoiteta nopeasti, se voidaan ottaa huomioon määrittäessämme asianmukaista ratkaisua asiassa.

10.6. Voima ei vastaa mistään vahingoista tai häiriöistä, jotka aiheutuvat tietokoneviruksista tai haittaohjelmista, ja vaikuttavat tietokoneesi tai muun laitteen käyttööön,tai aiheutuvat tietojenkalastelusta, väärentämisestä tai muista hyökkäyksistä. Suosittelemme hyvämaineisen ja helposti saatavan viruksentorjuntaohjelmiston säännöllistä käyttöä. Sinun tulisi myös olla tietoinen siitä, että tekstiviestit ja sähköpostipalvelut ovat alttiita huijauksille ja tietojenkalasteluhyökkäyksille, ja sinun on oltava varovainen tarkistaessasi viestejä, joiden lähettäjä esiintyy Voiman edustajana.

11. Takuu

11.1. VOIMA VAKUUTTAA, ETTÄ SILLÄ ON OIKEUS MYÖNTÄÄ LISENSSI KUTEN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA MÄÄRITELLÄÄN (ELLEI TOISIN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA OLE MAINITTU). VOIMA TULEE KÄYTTÄMÄÄN KAUPALLISESTI KOHTUULLISIA KÄYTÄNTÖJÄ TURVATAKSEEN VOIMA ACCOUNT -TILIN TURVALLISUUDEN. KOHDISTUEN VAIN TÄHÄN NIMENOMAISEEN TAKUUTEEN, ALUSTA JA PALVELUT, MUKAAN LUKIEN (MUTTA RAJOITTAMATTA), NIIDEN SISÄLTÖ, OMINAISUUDET JA MUUT NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT, TARJOTAAN ASIAKKAALLE “SELLAISENAAN” TAI “KUTEN SAATAVISSA” ASIAKKAAN OMALLA RISKILLÄ JA ILMAN MITÄÄN MUITA TAKUITA.

11.2. VOIMA EI TAKAA ETTÄ VOIMA ACCOUNT -TILI TAI MIKÄ TAHANSA SIIHEN LIITTYVÄ PALVELU TAI OSA PALVELUISTA ON ASIAKKAAN SAATAVILLA.

12. Vastuuvapauslauseke

12.1. HUOLIMATTA MISTÄÄN MUUSTA TÄMÄN SOPIMUKSEN KOHDASTA, MIKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI SULJE POIS TAI RAJOITA MITÄÄN VASTUUTA, JOTA EI VOI SULKEA POIS TAI RAJOITTAA SOVELTUVIEN SÄÄNNÖSTEN PUOLESTA. NÄIN LAUSUTULLA EI MILLÄÄN TAVOIN MYÖNNETÄ SUUREMPIA OIKEUKSIA KUIN MITÄ ASIAKKAALLA OLISI LAIN NOJALLA.

12.2. POIS LUKIEN KOHTA 12.1. VOIMAN KOKONAISVASTUU MILLE TAHANSA YKSITTÄISELLE VÄITTEELLE TAI SARJALLE YHDISTETYISTÄ VÄITTEISTÄ KOSKIEN AIHEUTUNEITA TAPPIOITA, KULUJA, VASTUITA TAI MUITA KULUJA JOITA SAATAT KÄRSIÄ JOHTUEN (TAI JOHTUEN YHTEYDESTÄ) MISTÄ TAHANSA SOPIMUSRIKKOMUKSESTA VOIMAN PUOLESTA RAJOITTUU MAKSIMISSAAN VOIMA ACCOUNT-TILISI FIAT-VAROJEN JA KULTAVAROJEN YHTEENLASKETTUUN KOKONAISARVOON.

12.3. POIS LUKIEN KOHTA 12.1. VOIMA EI OLE MISSÄÄN VASTUUSSA KOSKIEN: (a) LIIKEARVON (“GOODWILL”), MAINEEN TAI MAHDOLLISUUDEN MENETYKSIÄ; LIIKEVAIHDON TAI -VOITON MENETYKSIÄ; ODOTETTUJEN SÄÄSTÖJEN MENETYKSIÄ; DATAN MENETYKSIÄ TAI VIOITTUMISTA;
(b) MENETYKSIÄ JA VAHINKOJA JOITA ASIAKKAALLE AIHEUTUU SOPIMUSRIKKOMUKSISTA;
(c) MENETYKSIÄ TAI VAHINKOJA JOITA AIHEUTUU ASIAKKAAN VIRHEESTÄ TAI MINKÄ TAHANSA KÄYTTÄJÄN VIRHEESTÄ KOSKIEN TIETOJEN SIIRTOA, LUOVUTTAMISTA JA MANIPULOINTIA KOSKIEN VOIMA ACCOUNT -TILIÄ;
(d) MITÄÄN MUITA ASIAKKAASTA TAI MUUSTA KÄYTTÄJÄSTÄ JOHTUVIA VIRHEITÄ TAI VIRHEITÄ TAI VIKOJA LIITTYEN ASIAKKAAN LAITTEISTOON, ALUSTAAN TAI INTERNETIIN
VASTUUVAPAUS PÄTEE KAIKISSA EDELLÄ MAINITUISSA TILANTEISSA (a)-(d) OLI KYSE SUORASTA TAI EPÄSUORASTA; TAI MUIN TAVOIN VÄLILLISESTI TAI SEURAAMUKSELLISESTI TAPAHTUNEESTA MENETYKSESTÄ TAI VAHINGOSTA JOKA LIITTYY TÄMÄN SOPIMUKSEN NOUDATTAMISEEN TAI SOPIMUSRIKKOMUKSEEN SEN VÄITETYSTÄ SUURUUDESTA RIIPPUMATTA (MUKAAN LUKIEN SYYT LIITTYEN VOIMAN VÄITETTYYN HUOLIMATTOMUUTEEN) SEKÄ RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO VOIMAA TIEDOTETTU TAI OLIKO VOIMA TIETOINEN ETTÄ OLI OLEMASSA SUURI MAHDOLLISUUS TÄLLAISELLE MENETYKSELLE.

12.4. ASIAKAS EI MINKÄÄN OLOSUHTEIDEN ALAISENA TUO ESILLE MINKÄÄNLAISIA VÄITTEITÄ (MUKAAN LUKIEN VAHINGONKORVAUSOIKEUTEEN TAI SOPIMUSSUHTEESEEN PERUSTUVIA) MITÄÄN VOIMAN TAI SEN KONSERNIYHTIÖIDEN JOHTAJIA, TYÖNTEKIJÖITÄ, PALKATTUJA ALIHANKKIJOITA TAI AGENTTEJA VASTAAN, TILANTEESSA JOSSA KYSEISET VÄITTEET JOHTUVAT TAI OVAT YHTEYDESSÄ TÄSSÄ SOPIMUKSESSA VIITATTUUN ASIAAN.

12.5. Voiman ei voida katsoa rikkovan tätä Sopimusta tilanteessa, jossa tätä Sopimusta ei voida täyttää syistä, joihin Voima ei voi kohtuullisin toimin vaikuttaa mukaan lukien (muttei rajoittuen) ylivoimaisiin esteet kuten sota, katastrofi, luonnontapahtumat, voimakatkos, viestintä,- tai tietoverkkokatkos, työnseisaus, sabotointi, tietokonevirus, hakkerointi, levottomuus, kiistat, asiakkaan tai minkä tahansa kolmannen osapuolen (mukaan lukien kansalliset ja/tai ylikansalliset valtiolliset toimijat ja lainkäyttöelimet) toimet tai laiminlyönnit.

12.6. Voima voi milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta keskeyttää kokonaan tai osittain Voima Account -tilin ja/tai siihen liittyvien palveluiden tarjoamisen Asiakkaalle kokonaan tai osittain välittömin vaikutuksin, mikäli kyseessä on edellä kuvattu ylivoimainen este tai sen kaltainen tilanne, lain tai lainsäädännön vaatimukset, Voiman palvelun tai siihen liittyvän infrastruktuurin suunnitellut tai suunnittelemattomat ylläpitotoimet tai päivitykset, Asiakkaan mahdolliset tämän Sopimuksen rikkomukset ja / tai Asiakkaan toimet, jotka vahingoittavat tai voivat vahingoittaa Voima Account -tiliä, Voimaa tai muita asiakkaita.

12.7. Voima Account -tili ja siihen liittyvät palvelut tarjotaan Asiakkaalle yksinomaan Asiakkaan hyödyksi ja käyttöön tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Voima ei ole vastuussa kolmansille osapuolille mistään toimista, jotka ovat seurausta kolmansien osapuolten pääsystä Voima Account -tilille Asiakkaan toiminnan tai laiminlyönnin tai muun syyn seurauksena. Asiakas sitoutuu korvaamaan Voimalle ja Voiman konserniyhtiöille sekä näiden johtajille, edustajille, työntekijöille, alihankkijoille ja neuvonantajille pyydettäessä kustannukset, menetykset, vahingot ja tappiot (kuten oikeudelliset kulut), jotka johtuvat minkä tahansa tällaisen kolmannen osapuolen vaatimuksista Voimaa, Voiman konserniyhtiöitä, johtajia, edustajia, työntekijöitä, alihankkijoita ja neuvonantajia vastaan.

12.8. Mikään tässä Sopimuksessa ei ole sijoitussuositus tai tarjous kullan, minkään kultaan liittyvien tuotteiden tai palveluiden tai muiden tuotteiden, palvelujen, arvopapereiden tai rahoitusinstrumenttien ostoon tai myyntiin liittyen. Tämä asiakirja ei ennusta kullan, minkään kultaan liittyvien tuotteiden tai palvelujen tulevaa tai odotettua arvoa, tai suosittele tai ehdota minkäänlaista sijoitusstrategiaa.

12.9. Asiakas sitoutuu vapauttamaan Voiman, Voiman konserniyhtiöt, sekä näiden johdon, edustajat, työntekijät, alihankkijat ja neuvonantajat pyydettäessä vastuista koskien kustannuksia, menetyksiä, vahinkoja ja tappiota, jotka johtuvat Voiman tämän Sopimuksen rikkomisesta tai liittyvät siihen.

13. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

13.1. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen voimassaolevaa lainsäädäntöä ottamatta huomioon kansainvälisen yksityisoikeuden normeja lainvalinnan osalta. Tähän Sopimukseen liittyvät riidat ratkaistaan ensisijaisesti Helsingin käräjäoikeudessa.

14. Muut ehdot

14.1. Mikäli Palvelun suomen- ja englanninkielisten käyttöehtojen välillä esiintyy eroavuuksia, ovat nämä suomenkieliset käyttöehdot ensisijaisia englanninkielisiin käyttöehtoihin nähden.

14.2. Voimme milloin tahansa siirtää tai luovuttaa koko tämän Sopimuksen tai tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksiamme ja velvollisuuksiamme mille tahansa osapuolelle, mutta tämä ei vaikuta sinun tämän Sopimuksen mukaisiin oikeuksiin tai velvollisuuksiin. Asiakas ei voi siirtää tai luovuttaa mitään tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia muille osapuolille.

14.3. Tämä Sopimus (ja sen ajoittaiset muutokset) muodostaa koko sopimuksen ja ymmärryksen sinun ja meidän välillämme kaikissa tässä Sopimuksessa viitatuissa asioissa ja korvaa kaikki näihin asioihin liittyvät aiemmat kirjalliset tai suulliset sopimukset. Mikään kummankaan osapuolen suullinen selitys tai suullinen tieto ei muuta tämän Sopimuksen tulkintaa. Vakuutat, että hyväksyessäsi tämän Sopimuksen et ole luottanut mihinkään esitykseen, jota ei nimenomaisesti ole sisällytetty tähän Sopimukseen. Mikään tässä Sopimuksessa ei kuitenkaan ole tarkoitettu sulkemaan pois vastuuta petoksellisesta lausunnosta tai petoksellisesta toiminnasta.

14.4. Jos jotakin tämän Sopimuksen ehtoa pidetään toimivaltaisen tuomioistuimen toimesta laittomana, pätemättömänä tai jostain syystä täytäntöönpanokelvottomana, kyseinen laiton, pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton ehto poistetaan tästä Sopimuksesta, jolloin Sopimus jää muilta osin edelleen voimaan.

14.5. Jos emme käytä tai toimeenpane tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksia tai ehtoja, se ei merkitse luopumista tällaisesta oikeudesta tai ehdosta, ellemme ole kirjallisesti tiedostaneet ja hyväksyneet sellaista. Jollei tässä Sopimuksessa nimenomaisesti muuta todeta, kumman tahansa osapuolen tämän Sopimuksen mukaisten oikeussuojakeinojen käyttäminen ei rajoita muiden tämän Sopimuksen mukaisten tai lain nojalla muutoin sallittujen oikeussuojakeinojen käyttöä.

Voima