Asiakaspalvelu puhelimitse arkisin klo 10:00-13:00.

Tarinamme

Ymmärrys

Ennen Voiman perustamista vuonna 2017 Marko Viinikka työskenteli varainhoidon ja sijoittamisen parissa, missä hän huomasi, millaisia haasteita asiakkaiden varojen hoitamiseen liittyy. Hän huomasi, että yhtenä syynä näihin haasteisiin oli, että tavallisten asiakkaiden ja itse rahajärjestelmän välillä on monia eturistiriitoja. Merkittävä osa asiakkaista ei hakenut rikastumista vaan halusi varojensa säilyvän ja jättää kertyneen varallisuuden jälkipolville. Tätä yksinkertaista tavoitetta varjostavat kuitenkin pankki- ja rahajärjestelmän erilaiset vastapuoliriskit, joista asiakkaat saatikka palveluntarjoajat eivät olleet tietoisia. Tästä syystä Marko päätti, että oli korkea aika vihdoin tarjota tähän varteenotettava ratkaisu.

Voima

Yhtiön alkupääoma tuli Markolta. Pian perustamisen jälkeen yksityiset sijoittajat toivat oman panoksensa mukaan, ja Suomessa sijaitsevat toimisto- ja holvitilamme avattiin virallisesti alkuvuodesta 2018. Saman vuoden kesänä julkaistiin ensimmäiset mobiili- ja verkkosovellusversiot Voima Accountista.

Huolimatta yhtiön nuoresta iästä olemme osoittaneet olevamme oikealla polulla, sillä asiakkaita on saatu useista maista, kuten Suomesta, Ruotsista, Saksasta, Alankomaista sekä Yhdysvalloista. Kaiken kaikkiaan markkinaolosuhteet ovat perin suotuisat Voimalle, sillä kullan kysyntä on ollut kasvussa läpi 2000-luvun - osittain yltiöpäisen rahanpainamisen tuloksena. Nämä tekijät puolestaan luovat selkeää kysyntää Voima Accountille, koska se tarjoaa turvallisen ja helppokäyttöisen tilin varojen säilyttämiselle.

Tällä hetkellä meillä on 19 hengen tiimi, jossa yhdistyvät osaaminen, kunnianhimo sekä vahva sitoutuminen Voiman tarkoitukseen, missioon ja visioon.

Voiman periaatteet

Vannomme neljän pääperiaatteen nimeen, jotka asettavat tinkimättömät suuntaviivat pyrkimyksillemme ja valinnoillemme.

Vilpittömyys ohjaa meitä

Oikeudenmukaisuudella on väliä, joten kultaista sääntöä seuraten me kohtelemme muita kuin haluaisimme itseämme kohdeltavan. Me toimimme vilpittömästi, läpinäkyvästi sekä luotettavasti.

Jalat tiukasti ikuisuudessa

Emme voi luoda tai tuhota kultaa, ja todelliset oivallukset versovat jykevästä maaperästä. Meille on kunnian asia olla mukana kehittämässä sekä uraauurtavia että pitkäkestoisia ratkaisuja, joista on apua sekä nykyisille että tuleville sukupolville.

Yhdessä kohti menestystä

Jokaisen yksilön tuella ryhmämme pysyy kiinteänä ja kykenee ylivoimaisiin saavutuksiin. Vastaavasti ryhmän yhtenäisyys pitää yksilöiden väliset siteet vahvoina ja pysyvinä.

Huomisella on merkitystä

Voima on saanut alkunsa huolesta ihmisen huomisesta. Meidän lähtökohtanamme ei ole rakentaa vain tätä päivää varten vaan kohti seuraavia sukupolvia.

Tarkoitus

Me uskomme, että tulevaisuudellasi on merkitystä. Ahkeruus ja oikeudenmukaisuus merkitsevät.

Missio

Luoda turvallisin pankki johtamalla muutosta kohti kultapohjaisia pankkipalveluita.

Visio

Auttaa jokaista toteuttamaan unelmansa rahalla, joka kestää.

Medianäkyvyys

Voima