Johdanto

Hiljattain tapahtunut Silicon Valley Bankin romahdus ja pankin sulkeminen Yhdysvaltojen finanssivalvontaelimen toimesta on herättänyt huolta, ja monta mietityttääkin, mitä talletuspako oikein tarkoittaa. Tässä artikkelissa ei paneuduta tarkemmin Silicon Valley Bankin tapaukseen, vaan tarkastelemme talletuspaon yleisluonnetta, sen syitä ja miten se voi johtaa pankkikriisiin. Vertailemme myös pankkitilin ja Voima Accountin välisiä olennaisia eroja.

Talletuspako ja sen seuraukset

Pankkitilin saldo on pankin velkaa tallettajalle

Kun asiakas tallettaa rahaa pankkitililleen, hän lainaa rahansa pankille. Pankkitilin saldo kuvastaa pankin velkaa tallettajalle, ja pankki on velvollinen maksamaan talletetun rahamäärän takaisin pyydettäessä tai tilisopimuksessa ilmaistulla tavalla.

Pankki sijoittaa tai lainaa talletettua rahaa eteenpäin liikevaihtonsa kerryttämiseksi. Tämä tarkoittaa, että tallettaja ei välttämättä voi välittömästi nostaa talletuksiaan käteisenä. Pankki käyttää talletettua rahaa oman toimintansa rahoittamiseksi ja sijoittaa sitä eri rahoitustuotteisiin, jotka eivät välttämättä ole heti likvidejä - eli niitä ei välttämättä saa heti vaihdettua käteiseksi. Jos pankin investoinnit tai lainat epäonnistuvat, voi talletusten takaisinmaksamisen kanssa ilmetä ongelmia.

Talletuspako tapahtuu, kun useat tallettajat nostavat suuria määriä rahaa

Talletuspaosta puhutaan, kun suuri määrä tallettajia haluavat yhtäkkiä nostaa rahansa pankin palvelusta. Paon taustalla on pelko siitä, että pankista tulee maksukyvytön tai että se ei kykene maksamaan takaisin tallettajien varoja. Pelko voi saada alkunsa esimerkiksi huhujen tai uutisten myötä, jolloin tallettajat menettävät luottamuksensa pankin velanmaksukykyyn.

Talletuspaon myötä informaatio leviää, ja kylmähermoisimmatkin henkilöt saattavat päätyä nostamaan talletuksensa, kun huhupuheet ja pelko omien varojen säilyvyydestä kasvavat liian suureksi. Tällöin talletuspako muuttuu noidankehäksi ja alkaa ruokkia itse itseään.

Talletuspaon seuraukset voivat olla vakavat. Jos suuri määrä tallettajia haluaa nostaa varansa samanaikaisesti, ei pankilla välttämättä ole tarpeeksi käteistä takaisinmaksuun. Tätä kutsutaan likviditeettikriisiksi, jonka myötä pankki voi joutua myymään omaisuuttaan tappiollisesti. Tämä puolestaan voi johtaa pankin romahdukseen. Silicon Valley Bankin täytyi myydä valtion joukkovelkakirjoja ennenaikaisesti tappiolla, eikä sen onnistanut paikata tappioita uudella rahoituksella. Viime kädessä valtio voi joutua suojaamaan talletuksia, kuten Silicon Valley Bankin kohdalla tapahtuikin.

Seuraukset voivat levitä kotitalouksilta koko valtion talouteen

Pankin romahtaminen ei koske välttämättä pelkästään yksityishenkilöiden varoja, vaan seuraukset voivat levitä finanssijärjestelmään ja valtion talouteen. Muut pankit eivät välttämättä halua lainata toisilleen rahaa entiseen malliin, mikä johtaa luoton vähenemiseen ja rahan tarjonnan supistumiseen. Yritysten pääsy omiin varoihin voi myös estyä, millä on negatiiviset seuraukset palkkojen, juoksevien kustannusten sekä velkojen maksuun. Tämän myötä ongelmat kasaantuvat. Koska useat Silicon Valley Bankin asiakkaat olivat Piilaakson startup-yrityksiä, vaarana oli, että nämä yritykset eivät pystyisi kattamaan juoksevia kustannuksiaan, mikäli niiden pääsy pankkisaataviin olisi estynyt.

Pahimmassa tapauksessa talletuspako voi laukaista järjestelmällisen pankkikriisin, jolla voi olla pitkäaikaisia taloudellisia vaikutuksia. Yksittäinen talletuspako voi jopa romauttaa yleisen luottamuksen koko pankkijärjestelmää kohtaan ja näin saada aikaan talletuspakoja muissakin pankeissa.

Talletussuojat ovat valtioiden keino suojata talletuksia pankkiromahduksen alla

Valtiot ovat asettaneet talletussuojia sen varalta, että pankit eivät kykene maksamaan takaisin nostettavia talletuksia. Suojien tarkoitus ei ole ainoastaan suojella pankille lainattua rahaa vaan myös yrittää ehkäistä talletuspakoa. Ajatuksena on, että pankkien asiakkaat eivät aiheuttaisi talletuspakoa, jos heidän tallettamansa raha olisi suojattua jopa konkurssitilanteessa.

Suomessa korvaus on enintään 100 000 euroa tallettajan yhdessä talletuspankissa olevista talletuksista.

Voima kykenee aina maksamaan asiakkaidensa nostamat varat

Voima Accountin saldo ei ole pankkitilin tavoin Voiman velkaa asiakkaalle

Sinä omistat Voima Accountillasi olevan kullan. Tämä eroaa olennaisesti nykyisestä pankkitoiminnasta: jos avaat tilin pankissa, suostut lainaamaan rahasi pankille. Niistä tulee pankin omaisuutta ja ne kirjataan pankin taseeseen, jolloin pankki saa sijoittaa ja lainata eteenpäin talletuksiasi.

Voima Accountilla oleva kulta ei ole Voimalle lainattua omaisuutta, vaan asiakas omistaa kultansa itse. Voima on asiakkaiden kullan säilytysyhteisö, eikä asiakkaiden kulta ole Voiman taseessa. Voima Account auttaa asiakkaita suojaamaan varojaan mahdollistamalla, että asiakkaat voivat omistaa heikkenevän valuutan sijaan kultaa.

Suojaa omaisuutesi Voiman avulla

Jos haluat suojata omaisuutesi auditoidulla ja vakuutetulla kullalla, voit joko ottaa Voimaan yhteyttä tai avata Voima Accountin itse verkossa. Voima Accountin ansiosta voit helposti omistaa turvallisesti säilytettyä kultaa. Voit myös tilata kultaa kotiin ostamalla kultaharkkoja ja -kolikoita Voima Storesta.

Avaa Voima Account jo tänään!

Voima