Raha

Raha koskettaa meitä kaikkia ja on osa jokapäiväistä elämäämme. Sen lisäksi, että se on taloudellisen arvon mittari, me saamme palkkamme rahassa ja käytämme sitä tuotteiden ja palveluiden ostamiseen. Mutta mitä raha on, miksi rahaa tarvitaan ja mitä muotoja rahalla nykyään on?

Tässä artikkelissa kerromme sinulle rahasta: mikä on rahan olemus ja tarve ja mitä eri muotoja rahalla on. Ennen kaikkea artikkeli kertoo sinulle, mikä nykyrahassa on vialla. Lopussa kerromme, mitä rahan tulisi olla ja miten voimme korjata nykytilanteen.

Mitä raha on?

Raha on vaihdon väline, laskentayksikkö sekä arvonsäilyttäjä. Rahan yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on toimia vaihdon välineenä eli toisin sanottuna maksuvälineenä osto- ja myyntitapahtumissa. Raha on myös laskentayksikkö, eli rahassa mitataan tavaroiden, palveluiden sekä monien muiden asioiden taloudellista arvoa. Toisin sanottuna raha toimii mittatikkuna vertailtaessa tuotteiden ja palveluiden hintoja. Hyvä raha toimii myös arvonsäilyttäjänä, eli hyvän rahan arvoon voi luottaa.

Sinulle yksi tutuimmista rahan muodoista lienee euro. Euro on toimiva raha siinä mielessä, että sillä voi helposti maksaa ostoksia ja sen avulla hinnoitellaan monia asioita. Euro on kuitenkin huono arvonsäilyttäjä, koska ensimmäisten 20 vuotensa aikana euro menetti yli 85 % arvostaan.

Tämä tekee eurosta pitkällä aikavälillä myös huonon laskentayksikön eli arvonmitan. Pitkällä aikavälillä on nimittäin harhaanjohtavaa mitata asioita rajusti heikkenevässä rahassa. Jos rahan arvo puolittuu, nousee kaiken hinta tuossa rahassa mitattuna kaksinkertaiseksi. Jos mittatikku puolittuu, kaikesta tulee näennäisesti tuplasti pidempää.

Tarve rahalle

Meillä on luonnollinen tarve rahalle, ja tämä on noussut kaupungistumisen mahdollistaman kehityksen myötä. Ihmiskunnan kehittyessä metsästäjä-keräilijöistä kohti maanviljelyä ja moderneja kaupunkeja tarve käydä kauppaa kasvoi merkittävästi. Ennen jokainen pieni yhteisö vastasi itse tarpeistaan, mutta kaupungeissa ihmisten ei tarvinnut enää olla itsenäisiä moniosaajia. Erikoistuminen eri tehtäviin alkoi. Näin syntyi myös luonnollinen tarve vaihtaa osaamista ja työtä eli käydä kauppaa, johon pian tarvittiin myös standardisoitu vaihdon väline.

Erikoistuneet ihmiset tekevät sitä, mitä osaavat parhaiten. Suutarit tekevät kenkiä, maanviljelijät viljelevät peltoa ja talonrakentajat rakentavat taloja. Töissä käydessäsi käytät omaa aikaasi ja energiaasi, jota vaihdat tuotteisiin ja palveluihin.

Mutta sen sijaan, että sinä joutuisit vaihtamaan kenkiä viljaan tai vastaavaa, saat maksun työstäsi rahassa. Raha mahdollistaa sen, että voimme hankkia työllämme juuri sitä, mitä haluamme ja juuri sen verran kuin haluamme.

Voimme myös säästää rahaa ja kasata näin varoja suurempiin hankintoihin, kuten talon ostamiseen. Tämän vuoksi tarvitaan luotettavaa rahaa, joka säilyttää arvonsa pitkällä aikavälillä.

Rahan muodot nykyään

Kansalliset valuutat

Nykyään rahalla on monia muotoja, joista yleisimmin tunnettuja ovat kansalliset ja talousalueiden rahat kuten euro, Yhdysvaltain dollari, Japanin jeni tai Iso-Britannian punta. Nämä ovat niin sanottuja kansallisia valuuttoja, joiden kohdalla keskitetty taho, kuten keskuspankki, kontrolloi kierrossa olevan rahan määrää. Tämä kontrolli tarkoittaa sitä, että kansallista valuuttaa voidaan luoda tyhjästä lisää, koska sen taustalla ei ole mitään konkreettista. Se on pelkkä keskuspankin sanallinen lupaus rahan arvosta ja sen säilyvyydestä.

Kansallinen valuutta, kuten euro, on velkaa.

Meille kansalliset valuutat näyttäytyvät enenevissä määrin digitaalisina lukuina pankkitilillä. Pankkitilit mahdollistavat kansallisten valuuttojen liikuttelun digitaalisesti, mutta samalla tilivarojen omistus siirtyy sinulta pankille. Toisin sanoen pankki omistaa tililläsi olevat varat, jotka olet tilisopimuksessa lainannut pankin käyttöön. Pankkitilillä oleva valuutta on siis kaksinkertaista velkaa: se on sekä keskuspankin että liikepankin velkaa sinulle.

Mikäli haluat tutustua aiheeseen lisää, kannattaa lukea Voiman artikkeli pankkitalletuksista.

Kryptovaluutat

Vuodesta 2009 maailmassa on ollut myös uudenlaista rahaa - kryptovaluuttoja. Toisin kuin kansalliset valuutat suurin osa kryptovaluutoista ei ole yhden yksittäisen tahon kuten keskuspankin hallinnassa. Usein kierrossa olevan kryptovaluutan määrälle on myös ennalta määritelty katto. Toisin kuin kulta kryptovaluutta ei ole konkreettista, vaan kryptovaluutat ovat olemassa vain bitteinä tietokoneiden sisällä. Kryptovaluuttojen kuten Bitcoinin arvo on lisäksi epävakaa, joten niissä on hankala mitata asioiden arvoa eikä niitä käytetä laajasti vaihdon välineenä.

Kulta

Vaikka kultaa ei tänä päivänä käytetä länsimaissa yleisesti vaihdannan välineenä, etenkin Aasiassa kulta mielletään rahaksi, johon on voinut aikojen saatossa aina luottaa. Esimerkiksi Vietnamissa on edelleen tyypillistä maksaa suuret ostokset kuten asunnot kullassa. Lisäksi keskuspankit ympäri maailman käsittelevät kultaa osana valuuttavarantojaan eurojen ja dollareiden rinnalla.

Kansallisista valuutoista poiketen kullalla ei ole omaa keskuspankkia, joka kontrolloisi kierrossa olevan kullan määrää. Kultaa ei siis voi luoda samaan tapaan tyhjästä, mistä johtuen kansalliset valuutat menettävät kullassa mitattuna jatkuvasti ostovoimaansa. Tätä ostovoiman heikkenemistä kutsutaan inflaatioksi. Se, ettei kultaa voida luoda tyhjästä, on yksi perussyy siihen, että kultaa on käytetty rahana tuhansia vuosia ja että kullalla on edelleen ostovoimaa joka puolella maailmaa.

Voiman näkemys rahasta

Rahan perusperiaate on sama sen muodosta riippumatta: aikaa ja energiaa vaihdetaan rahaan, jolla voi myöhemmin ostaa tuotteita ja palveluita. Raha palvelee myös laskentayksikkönä eli asioiden taloudellisen arvon mittana.

On olemassa hyvää rahaa sekä huonoa rahaa. Eurot edustavat huonoa rahaa: eurot menettävät ostovoimaansa, koska niitä luodaan jatkuvasti tyhjästä. Näin ollen eurot eivät ole hyvä säilö ajallesi ja energiallesi. Kulta puolestaan edustaa hyvää rahaa: kultaa ei voi luoda tyhjästä, jolloin se säilyttää ostovoimansa. Kultaan voi sitoa aikaa ja energiaa, jolloin sitä voi käyttää myöhemmin tai vaikka siirtää sukupolvelta toiselle.

Me Voimalla uskomme, että sinulle on maksettava tekemästäsi työstä asiallinen korvaus. Sinun tulee myös pystyä säästämään tekemäsi työn tulos turvallisesti ilman riskejä. Tämän vuoksi tavoitteemme on luoda turvallisin pankki johtamalla muutosta kohti kultapohjaisia pankkipalveluita. Näin voimme auttaa jokaista toteuttamaan unelmansa rahalla, joka kestää.

Lue Voiman perustajan Marko Viinikan kirjoitus Voiman perustamisesta.

Voima