Valuutta­markkina­taulukko

Kullan hinta Huhtikuu 3 kk 1 v 3 v 5 v 10 v 20 v
JPY 3,76 % 8,12 % 10,13 % 50,59 % 88,61 % 88,51 % 571,48 %
NOK 2,75 % 9,91 % 19,06 % 22,92 % 100,71 % 148,35 % 789,88 %
AUD 2,15 % 9,97 % 11,95 % 16,47 % 72,16 % 111,09 % 454,61 %
CAD 1,37 % 5,10 % 10,58 % 15,10 % 59,70 % 81,29 % 453,84 %
USD 1,11 % 3,23 % 4,92 % 18,43 % 51,31 % 34,75 % 485,85 %
SEK -0,12 % 1,36 % 9,52 % 24,43 % 77,30 % 113,14 % 636,43 %
EUR -0,56 % 1,69 % 0,32 % 17,68 % 65,76 % 60,92 % 494,29 %
GBP -0,73 % 1,13 % 4,97 % 18,69 % 65,82 % 66,56 % 645,42 %
CHF -0,18 % 0,71 % -3,63 % 9,70 % 36,58 % 29,67 % 286,63 %

Huhtikuun heikoin valuutta oli Japanin jeni (JPY).

Viime aikojen tärkeimmät markkinauutiset (englanniksi)

Kiinan juani ohittaa Yhdysvaltojen dollarin Kiinan rajat ylittävässä kaupassa (Reuters)

Brasilian Lula kannattaa uutta valuutaa BRICS-maiden väliseen kauppaan (Reuters)

BRICS vastaanottaa 19 maalta jäsenhakemuksia ennen huippukokousta (Bloomberg)

Malesia ja Kiina keskustelevat "Aasian valuuttarahaston" perustamisesta Yhdysvaltojen dollarista riippuvuuden vähentämiseksi (Bloomberg)

Kiina laajentaa keskuspankin kultareserviä viidettä kuukautta peräkkäin (Bloomberg)

Zimbabwe aikoo ottaa käyttöön kultataatun digitaalisen valuutan: Sunday Mail (Bloomberg)

Treidaajan kommentti 16.5.2023

Markkinat konsolidoivat huhtikuussa, kun kulta, osakeindeksit ja velkakirjat päättivät kuukauden marginaalisin liikkein. Sen sijaan geopoliittinen kenttä oli aktiivinen, kun uutistapahtumat, jotka liittyivät globaaliin kauppaan, Yhdysvaltain dollariin ja kultaan, olivat näkyvästi otsikoissa. Markkinoiden hakiessa suuntaa, tarkastellaan joitain huhtikuun aikana tapahtuneita "mannerlaattojen liikkeitä" geopolitiikassa.

Globaalien kauppasuhteiden fragmentaatio

Tämän kuun tärkeimmät markkinauutiset, jotka on listattu yllä, kuvaavat geopoliittisten mannerlaattojen liikkeitä, jotka ovat viime aikoina tulleet entistä näkyvämmiksi. Uutiset kuten se, että Kiinan juanin käyttö on ohittanut Yhdysvaltojen dollarin Kiinan kansainvälisessä kaupassa, BRICS-maiden väliset keskustelut vaihtoehtoisista maksujärjestelmistä Yhdysvaltain dollarin korvaamiseksi, uudelleenkäynnistetyt keskustelut Aasian valuuttarahastosta, joka kilpailisi Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa, kasvava kiinnostus BRICS-jäsenyyteen useilta mailta sekä keskuspankkien kultaostojen jatkuminen ovat osoitus kolmesta keskeisestä teemasta:

  1. kiinnostuksesta vähentää riippuvuutta Yhdysvaltain dollarista,
  2. kasvavasta kiinnostuksesta käydä kauppaa muilla valuutoilla kuin Yhdysvaltain dollarilla ja
  3. globaalien kauppasuhteiden jakautumisesta lohkoihin.
Kiinan juanin käyttö on ohittanut Yhdysvaltojen dollarin Kiinan kansainvälisessä kaupassa. Lähde: Bloomberg.

Tämä jako tai fragmentaatio johtuu pääasiassa geopoliittisista jännitteistä. Nämä jännitteet ovat lisääntyneet viimeisten kahden vuosikymmenen aikana, erityisesti Yhdysvaltain ja Kiinan välisen kilpailun lisääntymisestä sekä Venäjän ja Ukrainan välisen sodan kehityksestä, joka alkoi vuonna 2014 ja kärjistyi viime vuonna. Nämä sotilaalliset ja kauppasodat ovat johtaneet poliittisiin ja taloudellisiin sanktioihin, jotka fragmentoivat globaaleja kauppasuhteita ja ajavat maailmaa kilpaileviin kauppablokkeihin.

Näiden mannerlaattojen liikkeet ovat nopeutuneet, mikä asettaa portfoliot merkittävään tienristeykseen.

Yhdysvaltain dollarin ja euron kaltaisten valuuttojen dominanssia kyseenalaistetaan tässä kehittyvässä maailmantilassa. Vaikka näiden muutosten kehitys vie vuosikymmeniä, geopoliittisten jännitteiden eskaloituminen nopeuttaa tätä prosessia, kuten olemme nähneet Venäjän ja Ukrainan välisessä konfliktissa. Yhdysvaltain dollarin ja euron kysynnän väheneminen ovat megatrendejä, ja koska nämä valuutat ovat se millä länsimaisten sijoitusalkkujen kehitystä mitataan, sijoittajien on otettava nämä megatrendit huomioon harkitessaan allokaatiopäätöksiä.

Navigoidessamme tätä muutoksen aikakautta on tärkeää, että sijoittajat omaksuvat proaktiivisen ja tulevaisuuteen suuntautuvan lähestymistavan. Muutosten tehokas navigointi ja joustavuus salkun muutosten suhteen ovat äärimmäisen tärkeitä tässä ajassa. Mainitut muutokset ovat erittäin merkittäviä ja sijoittajien tulisi reagoida niihin hajauttamalla portfolionsa maailmanlaajuisesti. Hajautuksen tulisi toteutua niin omaisuusluokkien sisällä kuin myös eri omaisuusluokkien välillä.

Myös länsimaiset instituutiot alkavat tunnistaa nämä liikkeet

Huhtikuun 17. päivänä Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde piti merkittävän puheen New Yorkissa, jossa korostettiin seuraavia avainkohtia:

  • Maailmantalous fragmentoituu kilpaileviin lohkoihin, joilla on eriäviä strategisia intressejä ja arvoja.
  • Maailmantaloudessa on nähtävissä merkittäviä muutoksia, jotka johtuvat geopoliittisista jännitteistä.
  • Tämä fragmentaatio voi johtaa epävakaisuuteen ja maailman moninapaisuuteen.
  • Geopoliittiset riskit ovat historiallisesti aiheuttaneet korkeaa inflaatiota, taloudellisen aktiivisuuden heikkenemistä sekä kansainvälisen kaupan laskua.
  • Uudet kansainvälisen kaupan kaavat ja liittoumat voivat vaikuttaa kansainvälisiin valuuttavarantoihin ja haastaa Yhdysvaltain dollarin ja euron dominanssin.
  • Maailmalla pyritään luomaan vaihtoehtoja perinteisille maksujärjestelmille, mikä voi vähentää riippuvuutta länsimaisista maksujärjestelmistä.

Nämä kohdat saattavat kuulostaa tutuilta, mutta mikä on tärkeää huomata Lagarden puheesta on, että Lagarden lausunnot vain validoivat jo vuosikymmeniä kestäneitä mannerlaattojen liikkeitä. Nyt enemmän kuin koskaan on aika toimia ja alkaa ohjata portfolion allokaatiota kohti globaalia hajauttamista.

Vastuu­vapaus­lauseke

Tässä julkaisussa esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan, eivätkä ne välttämättä edusta Voiman virallista kantaa tai näkemyksiä.

Voit kopioida tätä sisältöä kokonaan tai osittain, kunhan merkitset Voiman tekstin tekijäksi ja sisällytät asiaankuuluvan URL:n. Voiman nimi ja linkki alkuperäiseen julkaisuun on sisällytettävä tekemääsi johdantoon. Muut oikeudet muutoksiin pidätetään. Voima pidättää oikeuden evätä sisällön kopiointiluvan miltä tahansa verkkosivulta milloin vain.

Mitään Voiman julkaisuissa tai verkkosivuilla olevaa ei tule pitää sijoitus-, laki-, vero- tai muuna neuvontana. Lukijan mahdollisesti harkitsemaa sijoituspäätöstä ei tule perustaa tähän sisältöön. Voiman julkaisujen tarkoitus on tarjota näkemyksellistä ja opettavaa sisältöä, eikä niitä tule ymmärtää kullan ostamistarjouksiksi, kaupankäyntikehotukseksi tai sijoitussuositukseksi.

Voima