Tarjoaako Voima kulta-ETF:iä?

Kysymys
Tarjoaako Voima kulta-ETF:iä?
Vastaus
Ei. Voiman asiakkaat omistavat kultansa täysin itse ja vähäisin vastapuoliriskein. ETF:t sen sijaan ovat osakepohjaisia, jolloin niiden omistajat omistavat fyysisen kullan sijaan osakkeita. ETF:issä voi lisäksi olla todella monimutkaisia omistusrakenteita, mikä ei olisi Voiman näkökulmasta ollenkaan tarkoituksenmukaista.

Voima