Toimittaako Voima asiakkaan verotietoja Verohallintoon asiakkaan pyynnöstä?

Kysymys
Toimittaako Voima asiakkaan verotietoja Verohallintoon asiakkaan pyynnöstä?
Vastaus
Ei. Voima luovuttaa tietoja Verohallinnolle ainoastaan lain määräysten mukaisesti. Tietoja ei siis luovuteta asiakkaiden pyynnöstä tai automaattisesti, vaan verovelvollinen on itse vastuussa verotusta koskevien tietojen toimittamisesta.

Voima