Valuutta­markkina­­­taulukko

Kullan hinta mitattuna Toukokuu 3 kk 1 v 3 v 5 v 10 v 20 v
SEK 4,39 % 11,38 % 18,89 % 31,08 % 86,14 % 132,10 % 653,38 %
NOK 2,83 % 14,65 % 26,18 % 29,89 % 104,93 % 167,39 % 792,61 %
EUR 1,69 % 6,33 % 7,23 % 17,99 % 65,30 % 72,03 % 492,71 %
JPY 0,84 % 9,83 % 15,66 % 46,97 % 93,61 % 96,32 % 527,85 %
CHF 0,43 % 3,89 % 1,39 % 7,67 % 39,65 % 34,96 % 277,14 %
AUD 0,34 % 11,18 % 17,76 % 16,46 % 75,84 % 108,19 % 440,61 %
GBP −0,41 % 3,96 % 8,17 % 12,77 % 61,58 % 72,88 % 607,09 %
CAD −1,21 % 6,90 % 14,66 % 12,04 % 58,38 % 85,15 % 433,95 %
USD −1,37 % 7,49 % 6,82 % 13,67 % 51,19 % 41,54 % 437,65 %

Toukokuun heikoin valuutta oli Ruotsin kruunu (SEK).

Viime aikojen tärkeimmät markkinauutiset (englanniksi)

Kiina saattaa juanin globaaliksi haastaakseen dollarin aggressiivisen aseman (Bloomberg)

EKP nostaa taas korkoja ja signaloi, että koronnousut tulevat vielä jatkumaan (Bloomberg)

BRICS-maiden ulkoministerien yhteinen julkilausuma, Kapkaupunki, Etelä-Afrikka, 1.6.2023 (MID)

Venäläinen ministeri: NDB:stä (New Development Bank) mahdollisesti tulossa BRICS-valuutan ‘selvitysyhteisö' (TASS)

Treidaajan kommentti 16.6.2023

Oppitunti Ray Daliolta: ymmärrä eri perspektiivejä

Aloitetaan lyhyellä sitaatilla Ray Dalion bestseller-teoksesta Principles: “Ymmärrä, että ihmiset ajattelevat todella eri tavoilla.”

Maailman ja sen haasteiden ymmärtämiseksi meidän tulee tiedostaa, että yksilöillä on omat tapansa ajatella. Vaikka yhtenäisyyksiäkin on, eri taustat ja kulttuurit ovat usein ajaneet ihmisiä ja kansoja konflikteihin historian saatossa, jolloin vallan tasapaino on muuttunut radikaalistikin. Nämä konfliktit ja geopoliittiset muutokset ovat nousseet yhä enemmän tapetille viime vuosina, kuten toukokuun uutiskirjeessä todettiin.

Tämä trendi sai jatkoa kesäkuussa järjestetyn BRICS-tapaamisen myötä.

BRICS-tapaamisen pääkohdat

BRICS-maiden ulkoministerien 1.6. järjestetty tapaaminen sai vain rajattua huomiota länsimediassa. Tästä huolimatta on tärkeää pyrkiä ymmärtämään tapaamisen pääkohdat - etenkin kansainvälisen kaupan, geopolitiikan ja talouden osalta - jotta voimme ymmärtää paremmin sitä suuntaa, mihin maailma kehittyy. Alla on merkittävimpiä nostoja tapaamisen julkilausumasta ja mitä itse niistä tulkitsen:

  1. Halu reformille: Yksipuolisten pakotteiden asettaminen herätti maiden keskuudessa huolta. Globaalia hallintoa halutaan parantaa, ja maat puoltavat tehokkaan ja vastuullisen kansainvälisen järjestelmän rakentamista. Tämä korostaa BRICS-maiden tarvetta kansainvälisen hallinnon reformille.
  2. Tyytymättömyys pakotteisiin: Tapaamisessa nostettiin esiin yksipuolisten lähestysmistapojen ja taloudellisten pakotteiden negatiiviset vaikutuksen maailmantalouteen - maat korostivat avointen sekä reilujen, monenvälisten kauppajärjestelmien tarvetta. Tämä ilmaisu on todennäköisesti perua maiden tyytymättömyydestä Yhdysvaltojen ja EU:n pakotteisiin.
  3. IMF-hallintoreformi: Maat ilmaisivat tukensa ajatukselle kiintiöperusteisesta ja riittävästi resursseja omaavasta Kansainvälisestä valuuttarahastosta (IMF) sekä ilmaisivat sitoumuksensa jatkaa IMF-hallinnon reformiprosessia. Tämä on merkki halusta saada lisää vaikutusvaltaa länsivetoisissa organisaatioissa.
  4. New Development Bank (NDB): Maat ilmaisivat tukensa BRICS-maiden NDB:lle ja sen roolille kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. NDB pyrkii muotoutumaan ensisijaiseksi, monenväliseksi kehitysinstituutioksi, mikä heijastelee siirtymää kohti uutta globaalia järjestystä.
  5. Siirtymä pois Yhdysvaltain dollarista: Taloudellista osallisuutta sekä paikallisvaluuttojen käyttöä kansainvälisessä kaupassa ja rahaliikenteessä korostettiin, mikä on merkkinä mahdollisesta siirtymästä pois dollarin valta-asematilanteesta. Tämä trendi on ollut käynnissä jo kahden viime vuosikymmenen ajan.

Pääpointti: ota maailman suuret trendit huomioon allokaatiopäätöksissäsi

Nämä päätrendit ovat olleet käynnissä jo vuosikymmeniä, ja me elämme keskellä historiallista muutosta, jossa nousevien valtojen joukko on haastamassa länsimaiden hegemonian. Tämän vuoksi - kuten historian saatossa usein käy - tulevat vuosikymmenet ovat todennäköisesti hyvin erilaisia viime vuosikymmeniin verrattuna. Kaikkien sijoittajien tulisi ottaa nämä päätrendit huomioon sijoituspäätöksiensä suunnittelussa.

Vuoden toisen puoliskon näkymät

Vuodenvaihde toi mukanaan muutamia merkittäviä trendejä useissa omaisuusluokissa. Vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana laajat markkinaindeksit ovat nousseet kullan hinnan kanssa, hyödykkeiden hinnat ovat jatkaneet pääasiassa laskuaan ja vuoden 2022 aikana koetut, rajut koronnousut ovat alkaneet hiipua. Nyt kun olemme siirtymässä kohti vuoden toista puoliskoa, markkinat näyttävät hinnoittelevan ns. pehmeän laskun skenaariota. Tämä skenaario on mahdollinen mutta ei itsestäänselvyys.

Yhdysvaltojen ja EU:n taloudet näyttävät merkkejä sinnikkyydestä, vaikka merkityksellinen talouskasvun kiihtyminen onkin vain etäinen mahdollisuus. Yhdysvaltojen työmarkkina on näyttänyt merkkejä pehmentymistä, ja tietyt merkittävät taantumasignaalit - kuten Yhdysvaltojen korkokäyrään, yrityksen tulosten lasku sekä hidastuva bkt-kasvu - omalta osaltaan indikoivat, että Yhdysvallat ovat ajautumassa vuoden lopulla jonkinasteiseen taantumaan. Tästä huolimatta merkittävät yhdysvaltalaiset ja eurooppalaiset osakkeet ovat olleet suhteellisen vahvoja.

Markkinat näyttävät odottelevan seuraavaa tapahtumaa, joka käynnistäisi uuden suunnanmuutoksen. Tulevat trendit ovat erittäin riippuvaisia Yhdysvaltojen todennäköisen taantuman suuruudesta ja keskuspankkien korkopolitiikasta. Historiallisesta näkökulmasta käsin voi sanoa, että kasvuherkkien omaisuusluokkien kuten osakkeiden kohdalla on tarpeen noudattaa varovaisuutta, kun koronnostosykli päättyy. Tämä pitää erityisesti paikkansa, mikäli pehmeän laskun skenaariosta päädytään huonompaan - ja uskon tämän olevan todennäköisempää kuin, että päädyttäisiin pehmeää laskua parempaan skenaarioon.

Kullan näkymät H2 2023

On syytä mainita, että toukokuun alussa kullan dollarihintaa noteerattiin kaikkien aikojen huippulukemissa (all-time highs, ATH). Vaikka uusissa huipuissa ei pysytty kauaa, ATH on aina ATH. Tämän jälkeen kullan hinta on ollut laskussa, ja kuuden kuukauden rallin jälkeen (marraskuusta toukokuuhun) kullan hinnassa on odotettu korjausliikettä - joka on nyt käynnissä.

Odotettua paremmat talouden olosuhteet erityisesti vuoden 2023 toisella puoliskolla olivat toinen riski, jonka nostin riskeiksi kullan hinnalle vuonna 2023 viime joulukuussa julkaistussa markkinakommentissa. Tämä tekijä on edelleen ajankohtainen vuoden toiselle puoliskolle tultaessa ja aiheuttaa mahdollisesti vastatuulta kullan hinnalle H2:lla. Toistaiseksi odotan kullan tämän hetken korjausliikkeen saavuttavan pohjalukemat vuoden kolmannen kvartaalin aikana, mutta tämän jälkeen nähtävän nousuliikkeen voimakkuuden määrittää pitkälti Yhdysvaltojen tuolloinen taloudellinen tilanne.

Vaikka kullalle onkin mahdollisesti luvassa vastatuulta Q3:lla, näkisin kullan näkymien olevan positiiviset vuoden toisella puoliskolla. Neutraali markkinapositioituminen, markkinoiden sentimentti sekä kulta-ETF-rahastojen rahavirrat osoittavat että kullan hinnalla on edelleen nousun varaa H2:lla, ja markkinoiden pehmeän laskun skenaariohinnoittelu voi hyvinkin osoittautua ylioptimistiseksi. Odotan kullan yhä saavuttavan euroissa mitatut huippulukemat vuonna 2023 - odotan vuoden huipun olevan välillä 61,50 ja 72,70 €/g. Tämä tarkoittaa tämän hetken 57,00 €/g-hinnan kohdalla sitä, että nousupotentiaali H2:lle on noin 8–27 %.

Vastuu­vapaus­lauseke

Tässä julkaisussa esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan, eivätkä ne välttämättä edusta Voiman virallista kantaa tai näkemyksiä.

Voit kopioida tätä sisältöä kokonaan tai osittain, kunhan merkitset Voiman tekstin tekijäksi ja sisällytät asiaankuuluvan URL:n. Voiman nimi ja linkki alkuperäiseen julkaisuun on sisällytettävä tekemääsi johdantoon. Muut oikeudet muutoksiin pidätetään. Voima pidättää oikeuden evätä sisällön kopiointiluvan miltä tahansa verkkosivulta milloin vain.

Mitään Voiman julkaisuissa tai verkkosivuilla olevaa ei tule pitää sijoitus-, laki-, vero- tai muuna neuvontana. Lukijan mahdollisesti harkitsemaa sijoituspäätöstä ei tule perustaa tähän sisältöön. Voiman julkaisujen tarkoitus on tarjota näkemyksellistä ja opettavaa sisältöä, eikä niitä tule ymmärtää kullan ostamistarjouksiksi, kaupankäyntikehotukseksi tai sijoitussuositukseksi.

Voima